Kwidzyn


Borgen i Kwidzyn. Forrest Gdanisko-tårnet og forbindelsesbroen. – Photo by Tomasz Przechlewski on Flickr

Afstande i km

Miastko
196 km nv,
Tuchola
94 km sv, 120 km sv, 74 km sv, 122 km v, 142 km v, 68 km nø, 101 km nv, 36 km sv, 54 km sø, 41 km n, 82 km nø, 138 km ø, 99 km ø, 52 km nv, 26 km nø, 59 km nv

Indbyggertal

38.849 (2014)

Beliggenhed og historie

Kwidzyn ligger i det nordlige Polen, syd for Gdańsk og nær ved floden Wisła. I dag ligger forstaden Korzeniewo ved selve flodbredden. Byens latinske navn var Kwedis, Quedin eller Quedzyn, i den tyske tid hed den Marienwerder. Uofficielt fra mellemkrigstiden og officielt fra 1948 har navnet været Kwidzyn.

Pomesanerne, en prusisk stamme, havde en befæstet bebyggelse her i det 11.årh., kaldet Kwedis eller Quedzyn. Sandsynligvis blev bebyggelsen ødelagt under de kampe, der fandt sted i området. Men i 1233 blev bebyggelsen grundlagt påny af Korsridderordenen.
Kort efter, formodentlig i 1235, fik bebyggelsen købstadrettigheder. I 1243 blev byen ødelagt under kampene mellem pruserne og korsridderne, men Korsridderordenen genopbyggede den igen. I 1254 blev byen hovedstad i det pomesanske stift og i 1285 fik sognekirken rang af domkirke.
I det 14.årh. opførtes borg- og domkirkekomplekset nord for den middelalderlige by. Fra 1336 havde byen navnet Marienwerder. I 1440 opstod her det Prusiske Forbund.1628-1635 var byen besat af den svenske hær. En omfattende brand hærgede Kwidzyn i 1710.
Efter Polens første deling i 1772 var området en del af Preussen, og Kwidzyn blev hovedstad i den sydlige del af provinsen Vestpreussen. I 1798 blev to fløje af borgen nedrevet, nemlig den sydøstlige (også kaldet den sydlige) og den sydvestlige (også kaldet den vestlige).
I 1847 byggedes den første hovedvej fra Kwidzyn til Malbork og i 1883 fulgte jernbaneforbindelsen Malbork-Kwidzyn-Grudziądz-Toruń.
I 1920 afholdtes en folkeafstemning, hvis resultat var, at Kwidzyn forblev i det Tyske Rige. I januar 1945, ved slutningen af 2. verdenskrig, flygtede de tyske indbyggere mod vest, og den sovjetiske hær indtog byen. Ved deres udmarch i vestlig retning lod hæren den gamle bydel afbrænde.
Ved den administrative reform i 1999 blev Kwidzyn en del af det Pommerske Amt.

Turistattraktioner

Seværdigheder i udvalg:

Domkapitlets borg – Domkirken – Borgmuseet
Dette bygningskompleks, der omfatter de bestående dele af borgen samt domkirken, er med sin storslåede arkitektur, størrelse og beliggenhed uomtvisteligt den største attraktion i byen. Det er en af de mest specielle og imponerende eksempler på gotisk arkitektur.
Borgen:
Borgen blev bygget i 1.halvdel af 1300-tallet som et firfløjet kompleks. Til den oprindeligt fritstående sydøstlige fløj tilbyggedes senere katedralen således at borgens facade mod sydøst hermed blev dækket. Nord/nordøst for hovedborgen fandtes en meget stor forborg, en firkantet plads med forskellige økonomibygninger: stalde, lade, kornmagasin m.v. Udover praktiske formål skulle forborgen også beskytte borgen mod nord. Hovedborgen og forborgen var adskilt af en voldgrav, men forbandtes oprindeligt af en lang stenbygget bro (ikke bevaret), der førte helt hen til borgens hovedport. Af forborgen er der nu kun få rester tilbage.
Hovedborgens grundplan var kvadratisk og længden af hver sidemur var knap 48 m. Der var oprindeligt 3 hjørnetårne, hvoraf kun det nordlige og det østlige er bevaret til idag. Bevaret er også det kraftige hovedtårn i det sydlige hjørne. Borgens mure er opbygget i teglsten lagt i gotisk forbandt, kælderens mure og fundamenterne er dog bygget af marksten.
De sanitære installationer i middelalderens borge var oftest begrænset til såkaldte “hemmeligheder”, små bitte rum, der var tilbygget i en vis højde på borgmurens yderside, og hvorfra afføring mv. kunne falde direkte ned i voldgraven. Nogle steder, således her i Kwidzyn, var der bygget et tårn til dette formål, en såkaldt gdanisko, dvs, en latrin. I en let skrå linie førte en bro – 54 m lang – ud fra 2.etage i borgens nordvestlige fløj og over til den øverste del af tårnet – der er 25 m. højt og bygget på et lavere terræn end resten af borgen. Broen, der øverst har en beskyttet passage, hviler på 5 store brobuer (arkader) og er opbygget i teglsten. Tårnet havde dog også forsvarsmæssige formål – fremskudt som det var i forhold til borgmuren – og det var derfor forsynet med skydeskår. I det 19.årh. blev tårnet og passagen derover brugt som fængsel. I dag er passagen taget i brug til etnografisk museum. Tårnet og broen er et af de smukkeste eksempler på denne type arkitektur. Broen er iøvrigt den længste af de bevarede broer af den art. I dag fører en gade (Gdańska) under den næstyderste brobue.
Ca. 18 m.fra borgens nordøstlige facade står brøndtårnet. Det er i lighed med det sanitære tårn forbundet med borgmuren via en beskyttet passage i 2.etages højde, der hviler på bropiller bygget af teglsten. Dette tårn var af stor betydning, for her fandtes brønden og dermed vandforsyningen til hele borgen. I midten af 1800-tallet blev dette tårn indrettet til fængsel, men er siden ved renovering og rekonstruktion delvis ført tilbage til sit oprindelige udseende.
I 1798 blev borgens sydøstlige og sydvestlige fløj nedrevet. Ved gavlen på den nordvestlige fløj er nu opstillet 2 historiske kanoner.
Borgmuseet (Muzeum Zamkowe)
Fra 1926 rummede bygningerne Heimatmuseum Westpreussen. I 1949 blev borgen overtaget af Ministeriet for Kultur og Kunst og året efter blev der truffet beslutning om at indrette borgen til et polsk museum – med inddragelse af museumsgenstandene fra det tyske museum. I dag udgør alle bygningsdele et stort museum: Borgmuseet. Her demonstreres borgens funktioner og indretning og der er også udstillingssale med kunst, håndværk, naturhistorie m.m.


Kwidzyn. Borgens nordøstlige fløj. – Photo by Marcin Polak on Flickr

Domkirken:
Byggeriet påbegyndtes sandsynligvis o.1343, da byggeriet af borgen var mere eller mindre afsluttet. Bygherre i forhold til bygningen af såvel borgen som kirken var domkapitlet i Kwidzyn. I midten af 1300-tallet var alle medlemmer af kapitlet såvel som biskoppen tillige ordensbrødre i Korsridderordenen.
Kirkebygningen er 86 meter lang; den er ikke orienteret direkte øst-vest, men nærmere sydøst-nordvest, idet vestgavlen er parallel med borgens (oprindelige) sydøstfløj. Ved kirkens sydlige hjørne står borgens store forsvarstårn (hovedtårn), der samtidig fungerede som klokketårn for kirken. Dette tårn er 59 m. højt.
Domkirken består af en treskibet hoveddel og et flersidet, etskibet kor. På kirkens sidemure – ved overgangen til koret – ses 2 små tårne, det ene på den sydvestlige mur, det andet på den nordøstlige mur. På murenes indvendige side er der på dette sted to smalle trappetårne, der fører op til og ind i koret. Hvælvingerne i kirkens loft støttes af kraftige piller, der går over i spidsbuede arkader.
Indgangen til kirken er fra den sydvestlige langside.
Ved udgravninger har man i krypten under kirken bl.a. fundet begravelser med skeletter tilhørende tre personer, alle identificeret som stormestre i Korsridderordenen. Dette var en arkæologisk sensation på verdensplan.

Bymuren
Der er stadig fragmenter tilbage af bymuren fra det 14.årh.

Rådhustårnet
Ruiner af rådhustårnet, bygget i det 14.årh.
Rådhuset i den middelalderlige by blev opført på torvet på et tidspunkt før 1336. Efter en brand blev det genopbygget i 1878-80 i neogotisk stil hvortil kom det gotiske tårn. Rådhuset blev ødelagt i 1945, og det eneste der nu står tilbage er de nederste to etager af rådhustårnet. Desuden blev kælderen udgravet i 1973.

Kasernen
Den neogotiske kasernebygning fra 1877-79.

Posthuset
Den neogotiske postbygning fra 1911-13.

Fermor-palæet
Opført på den middelalderlige forborgs område i 1758-63 som hovedkvarter for general Villim Fermor, general i den russiske hær under 7-årskrigen. Det blev udbygget i slutningen af 1700-tallet og fremstod i klassicistisk stil. Palæet danner nu ramme om en af byens erhvervsskoler.

Omegnen

Nord for forstaden Korzeniewo fører en bro hovedvej nr.90 over floden Wisła. Den nye bro blev åbnet i 2013 og er af typen extradosed med to gennemsejlingsfag.
Wisła havde tidligere stor betydning for byens økonomi, idet man fragtede træ og andre varer op ad floden, primært til Gdańsk.

Indkvartering

Booking.com
Kwidzyn – med praktiske oplysninger for turister

Andre internetsider og kilder

Kwidzyn

Kort
Kwidzyn
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software