Kutno


Sankt Wawrzyniec’ Kirke i Kutno. – Billede af Marek Jujka fra Pixabay

Afstande i km

Gostynin
25 km nø, 56 km v, 86 km v, 16 km v, 25 km sv, 79 km s, 47 km sø, 39 km s, 49 km nø, 70 km sø, 71 km ø, 81 km sv, 135 km ø, 59 km nv, 52 km s

Indbyggertal

45.975 (2012)

Beliggenhed og historie

Kutno ligger i det centrale Polen, i Łódź amt, ca. 20 km nordvest for Polens geografiske centrum.

Bebyggelsen kendes tilbage til 1100-tallet, men en egentlig by er formentlig opstået i slutningen af det 13.årh. I 1386 fik Kutno tildelt fyrstelige privilegier. I samme år fik byen handelsrettigheder og i 1432 egentlige købstadrettigheder. I 1504 fik byen ret til at afholde et marked, hvilket fremmede den handelsmæssige udvikling. Da kong August III Sas i 1750 befalede at man byggede et overnatningssted for rejsende i Kutno og der herefter opstod et “Postpalæ”, voksede byens anseelse betydeligt. I slutningen af 1700-tallet var Kutno en af de største byer i det centrale Polen. Efter Polens 2.deling i 1793 blev Kutno en del af Preussen. I 1862 fik Kutno jernbaneforbindelse med omverdenen, idet byen kom til at ligge på jernbaneruten fra Warszawa til Bydgoszcz. 1919-1921 opholdt Charles de Gaulle sig i Kutno som instruktør for den franske militærmission. Ved den tyske indtrængen i Polen i september 1939 gjorde polske styrker modstand mod den tyske hær i “Slaget ved Bzura”. Den 16.september indtog tyskerne dog Kutno. I december samme år begyndte tyskerne at fordrive indbyggerne fra deres boliger, idet man ønskede at byen skulle være rent tysk. Den 14.april 1940 blev næsten alle lærere i Kutno-distriktet arresteret og sat i fængsel, nogle siden i arbejdslejr. 15.juni 1940 oprettede tyskerne en ghetto for jøderne fra Kutno og omegn. Det område der hørte til byens sukkerfabrik blev indhegnet og den jødiske befolkning blev drevet derind. Der var ingen sanitære installationer, ingen varme og meget lidt mad, så der var dødsfald hver eneste dag. Den 19.marts 1942 blev ghettoen lukket og de overlevende jøder blev ført til udryddelseslejren i Chełmno nad Nerem (vest for Łęczyca), hvor ca. 6000 jødiske borgere omkom. Samtidig sprængte tyskerne den jødiske synagoge i luften. I 1941 åbnedes en gennemgangslejr for fordrevne polakker; som i den jødiske ghetto var der også her forfærdelige levevilkår. Denne lejr blev lukket i efteråret 1944. Den 19.januar indtog den Røde Hær byen. Allerede i juni 1945 genoptog distriktets folkebibliotek sin virksomhed med bøger skaffet fra mange forskellige kilder. Biblioteket spillede og spiller stadig en stor rolle i udbredelsen af kulturen i området. Efter systemskiftet i Polen blev Kutno fra 1996 kendt som et center for sporten baseball i hele Europa.

Turistattraktioner

Seværdigheder i udvalg:

Rådhuset – Regionalmuseet
Bygningen er opført 1842-45. Fra 1981 rummer den Kutno Regionalmuseum. Museet har følgende afdelinger: Arkæologi, Historie, Kunst, Etnografi, Naturhistorie.

Postpalæet
- Palacyk Pocztowy, også kaldet Palac Saski (Det Saksiske Palæ), blev bygget i 1750-1753 efter en befaling fra kong August III Sas. Dets formål var at fungere som postdiligencegård, hvor de hestetrukne postdiligencer kunne holde ind, og hvor den tids postbude samt de rejsende, der også blev transporteret med diligencerne, kunne spise og overnatte. Der var naturligvis også stalde til hestene. Byggeriet var foranlediget af oprettelsen af en post- og transportrute fra Dresden til Warszawa. Bygningen er arkitektonisk smuk, tegnet og bygget af Johan Martin Walter i saksisk barokstil og med to korte sidefløje. Hovedbygningens midterfremspring kronedes med en ørn med udbredte vinger (ikke bevaret). I 1812 overnattede Napoleon Bonaparte her på tilbageturen fra Rusland. Palæet har undergået flere ombygninger i tidens løb. Efter en brand i 2003 blev hele bygningen i 2011 overdraget til Kutno by.
En lignende poststation blev iøvrigt bygget i Kleczew, på den samme transportrute.

Gierałty-paladset
Paladset blev bygget i 1781-1785 af Stanislaw Gadomski, den daværende ejer af Kutno. Slotsparken blev anlagt i engelsk stil. I paladset har følgende kendte personer været gæster: Napoleon Bonaparte, tsar Aleksander I, kong Friedrich August af Sachsen, forfatteren Henryk Sienkiewicz og Charles de Gaulle. I dag er bygningen sæde for Statens Musikskole.

Sankt Wawrzyniec Kirke
Den første træbyggede kirke fandtes allerede i det 14.årh. Efter at den var ødelagt ved en brand, blev en grundmuret bygning rejst i 1480’erne. Den nuværende kirke byggedes i 1886 i neogotisk stil med to tårne. Ved siden af kirken byggedes i 1905 den nuværende præstegård i en stil der efterligner en gammelpolsk herregårdsbygning.

Sankt Stanisławs Kirke
Den første kirke stammede fra det 13.årh., mens den nuværende bygning opstod i 1758. Efter en brand i 1909 genopbyggedes kirken i neogotisk stil i 1909-12 med et tresidet kor og sidekapeller.

Omegnen

Floder
Gennem byen løber floden Ochnia, der mod sydøst har sit udløb i den noget større flod Bzura, der mod nordøst – ved byen Wyszogród – løber ud i Wisła,

Cykelruter
Byen foreslår turisterne at prøve 4 nærmere beskrevne cykelruter for at gøre sig bekendt med omegnen. Den ene af ruterne hedder “Slotte, herregårde og borge”.

Indkvartering

Booking.com
Kutno – på polsk og engelsk. Med praktiske oplysninger for turister

Spisesteder:

Kutno – på polsk og engelsk. Med praktiske oplysninger for turister

Andre internetsider og kilder

Kutno – på polsk og engelsk

Kort
Kutno
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software