Lubin


Gudsmoder af Częstochowa’s Kirke. Over kirketaget anes taget af den bagved stående kampanile

Afstande i km

Środa Śląska
40 km sø,
Brzeg Dolny
47 km sø,
Żmigród
56 km nø,
Chocianów
24 km v,
Prochowice
19 km sø,
Ścinawa
16 km ø, 57 km sv, 28 km sv, 37 km nv, 47 km nø, 44 km s, 63 km sø, 24 km s, 68 km nø, 30 km sø, 69 km sv, 67 km nv, 16 km nv, 59 km nø, 37 km sø, 72 km sø, 59 km n, 85 km nv, 43 km sv

Indbyggertal

75.000 (2010)

Beliggenhed og historie

Byen Lubin ligger i regionen Nedre Schlesien (Dolny Śląsk), i det sydvestlige Polen, nordvest for regionshovedstaden Wrocław. Lubin er administrativ hovedby i distriktet (powiat) af samme navn. Gennem Lubin forløber den vigtige – nord-syd-gående – hovedvej nr. 3.

I en pavelig bulle fra 1155 nævnes 13 schlesiske borge og heriblandt Lubin. Fyrste Bolesław I Wysoki gav i 1178 bopladsen Stary Lubin rang af by. Fyrste Henryk I Brodaty grundlagde ca.1205 den nye by Lubin mellem borgen og Stary Lubin. Hans hustru Jadwiga bekoster en trækirke, indviet til Jomfru Maria. Lubin fik sin stadsret ca. 1288 af fyrste Przemko af Ścinawa – på grundlag af den magdeburgske stadsret. Et dokument fra 1312, der beskriver fyrstendømmet Głogów, nævner “Castrum Lubyn”, dvs. borgen Lubin. I årene 1340-49 udbygger fyrste Ludwik I borgen; han omgiver også byen med en forsvarsmur.
I 1526 overtager Ferdinand I von Habsburg den ungarske og tjekkiske krone og dermed overherredømmet over Schlesien. Trediveårskrigen i 1600-tallet, en pestepidemi og et svensk angreb i 1631 bidrog tilsammen til at ødelægge Lubin i stor udstrækning.
Det preussiske styre i området begyndte i 1741 med preussiske styrkers indtagelse af Lubin. I 1843 trykte man det første nummer af en lokal avis for Lubin.
I begyndelsen af det 20.årh. udbyggedes byens infrastruktur med bl.a. vandforsyning og vandtårn.
Ved slutningen af 2.verdenskrig blev Lubin i februar 1945 erobret af sovjetiske (ukrainske) styrker. En polsk civil administration overtog styret af byen i maj 1945. I løbet af de to første år efter krigen rejste en del af de tyske indbyggere frivilligt til Tyskland; resten blev tvangsforflyttet.
I 1957 konstaterede ingeniør Jan Wyżykowski forekomster af kobbermalm i omegnen af Lubin og Polkowice. Opdagelsen af kobbermalm i undergrunden var bestemmende for byens følgende udvikling. Allerede 10 år efter denne opdagelse var byens areal vokset til det tolvdobbelte og udgjorde da 42 km2.
I 1961 grundlagdes Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi (Kobbermine- og kobberværk-kombinatet – KGHM).
I 1990 gennemførtes det første frie kommunalvalg.

Turistattraktioner

Seværdigheder i udvalg:

Głogów-tårnet (Baszta Głogowska)
Głogów-tårnet blev opført som et fæstningstårn, der skulle forsvare byporten på dette sted, altså et porttårn. Det fremtræder som en bygning i 6 etager med en kvadratisk grundplan. Det blev bygget i midten af det 14.årh. sammen med bymuren. Den nederste del er af kvadersten, den øvre del af mursten. De uregelmæssigt anbragte vinduer er ganske små forneden og større foroven. Taget er af keramisk materiale og har fald til fire sider. På nordmuren kan man bemærke spor efter den tidligere bymur, der stødte op til tårnet, hvoraf man kan se, hvor høj muren har været. I det 17. og det 18.årh. tjente tårnet som fængsel, hvilket betød, at det ikke blev revet ned ligesom de andre byporte. I første halvdel af det 20.årh. var der museum i bygningen.Tårnet blev beskadiget under kampene i 2.verdenskrig, men renoveret i 1957. Efter krigen har forskellige turistforeninger og kulturelle organisationer haft til huse i bygningen.


Głogów-tårnet (til højre) og en bygning fra det 18.årh.

Gudsmoder af Częstochowa’s Kirke og kampanilen (Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej)
Denne gotiske kirke er et af de ældste bygningsmindesmærker i Lubin og samtidig det mest anselige. Tidligere var kirken indviet til Jomfru Maria.Den første kirkebygning på dette sted opstod i 1203 eller 1205. Efter ødelæggelserne i forbindelse med hussiternes anfald på byen i 1428 og 1431 var der stærkt behov for genopbygning og ombygning af kirken. Disse byggearbejder blev først afsluttet omkring 1511. Under kampene om byen i februar 1945 blev både kirken og kampanilen beskadiget. Mellem 1947 og 1959 blev kirken benyttet af tilflyttere, der tilhørte den græsk-katolske trosretning. Først i 1959, da bygningen igen blev overdraget til den katolske menighed, påbegyndtes en egentlig renovering af bygningen. Kirkebygningen er treskibet med forhøjede sideskibe; murene er opbygget af gotiske mursten i løberforbandt. Både hoveskibet og sideskibene er tre fag lange. Det lange korafsnit er i tre fag og har en flersidet, irregulær afslutning. En tilbygning mod syd rummer forneden sakristi og på 1.sal et kapel. Til det nordlige sideskib er tilbygget et kapel og et våbenhus. Inde i bygningen er næsten alle typer af hvælvinger repræsenteret. Taget er en trækonstruktion, dækket med keramiske tagsten. Dør- og vinduesåbninger er spidsbuede. Bemærkes bør også hovedskibets vestgavl, hvor arkitektoniske former fra gotikken og den tidlige renæssance griber ind i hinanden. Bag hovedalteret i koret ses et næsten 10 meter højt og smukt dekoreret sakramentskab. Prædikestolen i sen renæssancestil fra 1623 er også rigt udsmykket. Klokketårnet (kampanilen), der står ved siden af kirken, blev i slutningen af det 15.årh. bygget ovenpå et murtårn i bymuren. Det er nu en seksetagers bygning med en kvadratisk grundplan, opbygget i gotiske mursten. På fjerde etage findes i hver væg et stort, spidsbuet vindue, mens hver væg på femte etage er udsmykket med 5 spidsbuede blændinger. Under krigshandlingerne i 1945 blev spærkonstruktionen beskadiget. En renovering påbegyndtes i 1958.
Kirkebygningen, se foto øverst på siden.


Gudsmoder af Częstochowa’s Kirke (bagest) og kampanilen (forrest)

Borgkapellet (Kaplica Zamkowa)
Kapellet blev opført i 1349 samtidig med borgens ringmur. Det er den eneste bevarede rest af det middelalderlige borgkompleks. Bygningen er enskibet med et lille, kvadratisk tårn mod vest. Murtykkelsen er 1,2 m. Efter ødelæggelser i 1641 blev kapellet genopbygget i 1663. På det tidspunkt byggedes en tresidet korafslutning mod øst samt et sidekapel med alter på sydsiden. Specielt bemærkelsesværdigt er en tympanon over den spidsbuede, gotiske nordportal. Tympanonen er udsmykket med en skikkelse af Kristus, Sankt Jadwiga, fyrste Ludwik I m.fl. Opførelsesåret 1349 fremgår af en latinsk tekst på tympanonen.

Bymuren (Mury obronne)
Forsvarsmuren omkring byen blev bygget i årene 1348-1358 af fyrste Ludwik I. Muren af kvadersten og mursten blev opført til erstatning for en tidligere, nedslidt befæstning bestående af jordvolde og træpalisader. Murens højde udgjorde ca. 4,5 m; tykkelsen var 2 m ved jorden og 1,5 m i den øverste del. Muren var forstærket af 15 fæstningstårne, både lukkede og åbne. Adgangen til byen i middelalderen skete gennem tre byporte: Głogów-porten, Ścinawa-porten og Legnica-porten. Głogów-porten var den bedst befæstede, nemlig med det porttårn, der er bevaret til i dag. Ved slutningen af det 14.årh. skabtes gennemgang gennem sydmuren via en lille port, hvorved man lettere kunne komme fra kirkepladsen til en kirkegård, der var placeret uden for muren. Denne nye, mindre port beskyttedes bl.a. af et fæstningstårn, der siden – i slutningen af det 15.årh. – blev ombygget og omskabt til en høj kampanile (klokketårn), der stadig eksisterer. I byens forsvarssystem indgik også det udbyggede borganlæg. I en vis periode var Lubin en af de bedst befæstede byer i Schlesien. I dag er ca. 70 % af den middelalderlige bymur stadig bevaret.

Jomfru Marias Fødselskirke (Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny)
Det sted, hvor kirken står, er den ældste del af den nuværende Lubin by, nemlig Stary Lubin (Gamle Lubin). Omkring kirkebygningens ældste historie på dette sted hersker der en vis usikkerhed. Men det vides, at kirken endnu før 1270 var sognekirke for indbyggerne i en række nærliggende bebyggelser.Efter reformationsbølgen, der skyllede gennem Schlesien i første halvdel af det 16.årh., blev kirken ca. 1524 overtaget af protestanterne. Under pestepidemierne blev de døde fortrinsvis begravet langt fra byens centrum og et af stederne var netop kirkegården i Stary Lubin. På grund af det overvældende store antal af begravelser af pestramte på stedet, begyndte indbyggerne at undgå denne kirke. De egentlige kirkelige (liturgiske) funktioner ophørte og gennem lang tid blev bygningen kun brugt som kirkegårdskapel. Efter at Lubin var kommet under østrigsk herredømme, blev den nu temmelig ødelagte kirke igen overgivet til katolikkerne. Man overvejede i mange år at rive den ned, men det skete først i 1680, hvor protestanterne påny havde overtaget ansvaret for bygningen. I 1683 byggedes en ny kirke med bindingsværkskonstruktion, som har overlevet til i dag i næsten uændret form. Ødelæggelser som følge af 2.verdenskrig blev delvis udbedret omkring 1960. En yderligere rekonstruktion af dele af kirken fandt sted i slutningen af 1990’erne. Kirkebygningen er opført på en kunstigt opkastet forhøjning i byens vestlige del. Den er rejst på fundamenterne af den tidligere kirke, med et tårn mod vest og en tresidet korafslutning mod øst. Mod nord og mod syd er tilbygget vindfang med kvadratisk grundplan, mod syd findes desuden et sakristi som en tilbygning til koret. Tårnets mure er en bræddekonstruktion. Taget er dækket med tagspån.

Borgområdet (Teren pozamkowy)
Området, hvor borgen stod, ligger mod nordøst i forhold til resten af den gamle by. Området var i sin tid helt selvstændigt, adskilt som det var fra byen af en mur, hvorigennem der var adgang via en vindebro. Ifølge dokumenter fra 1300-tallet udgjorde borgen i Lubin en irregulær firkant med et kvadratisk tårn. En del af byggearbejderne blev udført under fyrste Bolesław III af Legnica i 1337 og videreført af hans søn fyrste Ludwik I i 1348-58. Borgen blev alvorligt beskadiget under trediveårskrigen (i 1641) og blev aldrig ført tilbage til sin oprindelige tilstand. Indtil 1958 stod i borgens sted en toetagers bygning, der var blevet ødelagt under kampene om byen i 1945.

Rådhuset (Ratusz)
Den nuværende rådhusbygning i Lubin stammer fra 1768. Den blev ombygget i det 19.-20.årh.


Rådhuset i Lubin

Bodskors (Krzyż pokutny)
Ved vejen til Ścinawa, indenfor Lubins byområde, står et bodskors, et vidnesbyrd om middelalderens retsliv: en gerningsmand kunne blive dømt til egenhændigt at udhugge et sådant kors i sten og opstille det på det sted, hvor hans forbrydelse havde fundet sted.

Klatrevæg
En spændende turistattraktion er den 33,5 m høje klatrevæg, der blev etableret i 1996 på et gammelt vandtårn. Det er den højeste klatrevæg i Polen.

Omegnen

Nær byen findes den internationale flyveplads Aeroklub Zagłębia Miedziowego på 120 ha, der ikke kun fungerer som sportsflyveplads og som træningsområde, men også dækker kobberkombinatet KGHM Polska Miedź SA’s kommercielle behov. På flyvepladsen har man et afsnit for grænseoverskridende transport, hvor told- og paskontrol kan foregå.

Lubin er beliggende midt i Legnica-Głogów Kobberdistrikt (LGOM), indenfor hvilket der findes tre kobberminer, tre kobberværker samt anden hertil knyttet industri. Lubin er center for dette industriområde med hensyn til både boliger, service og handel.

Udover kobber råder Lubin-egnen over andre råstoffer: brunkul, salt, gas og råstoffer til bygningskeramik, hvilket giver store muligheder for erhvervsmæssig udnyttelse og udvikling.


Mikołaj Kopernik-Gymnasiet i Lubin

Indkvartering

Booking.com
Lubin – med praktiske oplysninger for turister

Andre internetsider og kilder

Lubin

Kort
Lubin
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software