Lwówek Śląski


Lwówek Śląski. Rådhuset set fra sydøst

Afstande i km

Chocianów
56 km nø,
Wleń
17 km sø,
Lubomierz
16 km sv,
Nowogrodziec
20 km nv,
Olszyna
19 km sv, 19 km n, 68 km sø, 39 km nø, 18 km sv, 50 km sø, 36 km sø, 46 km nø, 30 km sv, 27 km v, 69 km nø, 36 km sv, 47 km s, 117 km ø, 49 km v, 27 km ø

Indbyggertal

9.870

Beliggenhed og historie

Lwówek Śląski ligger i det sydvestlige hjørne af Polen, i regionen Nedre Schlesien, ved floden Bóbr – en af de større bifloder til Odra.

Lwówek Śląski hører til de ældste byer i Nedre Schlesien. Allerede i den tidlige middelalder blev Lwówek et lokalt økonomisk og handelsmæssigt center. Beliggenheden ved en kendt handelsrute, kaldet Kongevejen, samt udvindingen af guld i det nærliggende Płakowice virkede også fremmende. I 1217 fik Lwówek tildelt købstadrettigheder af fyrste Henryk I Brodaty. Kun (de iøvrigt nærliggende) Złotoryja og Wleń er ældre som byer. Lwówek’s grundlæggelse som by og de hermed følgende privilegier betød en hurtig udvikling af byen. Mellem 1278 og 1286 var byen sæde for fyrste Bernard Zwinny og hovedstad i et selvstændigt fyrstendømme. Siden blev byen en del af fyrstendømmet Świdnica-Jawor.
Efterhånden som guldudvindingen ophørte, blev indbyggernes hovederhverv håndværk, især klædemageri og vævning, såvel som handel og tilhugning af sten til byggeriet.
I 1300-tallet fik borgerne i Lwówek tildelt flere privilegier: ret til afholdelse af torvedage og markeder, handel med salt, møntslagning m.fl. I byen fandtes flere håndværkerlaug, hvoraf det største var klædemagerlauget. I 1392 kom Lwówek under tjekkisk overherredømme.
I begyndelsen af det 17.årh. talte byen over 8 tusinde indbyggere. Lwówek havde 450 klædemagerværksteder og indtjeningen i byen var god. Trediveårskrigen fra 1618 til 1648 betød en foreløbig afslutning på denne positive udvikling. Som følge af krigshandlingerne blev byen stærkt ødelagt, og indbyggertallet faldt drastisk. Derfor stod byen gennem næsten hele det 18.årh. stille i sin udvikling.


Lubań-tårnet og bymuren i den vestlige del af den gamle by

En vis forbedring ved slutningen af det 18.årh. blev hæmmet af napoleonskrigene. Under disse krige opholdt selve Napoleon Bonaparte sig på et tidspunkt i byen, nemlig i forbindelse med det “første slag ved Bóbr”, den 22.august 1813. Det såkaldte “andet slag ved Bóbr” den 29.august samme år, endte med et nederlag for franskmændene.
Først i 2.halvdel af det 19.årh. begynder en vis økonomisk fremgang. Lwówek får jernbaneforbindelse med Złotoryja i 1884 og med Gryfów Śląski i 1885. Der sker en udvikling af turismen og det kulturelle liv, især musiklivet. I samme periode udvikles levnedsmiddelindustrien (bryggeri), der opstår flere lokale stenbrud, en gipsmine m.m.
Selvom folketallet ganske vist steg i mellemkrigstiden i det 20.årh., så fulgte antallet af industrivirksomheder ikke med.
Under 2.verdenskrig forværredes byens økonomiske tilstand, og i krigens sidste fase blev ca. 40 % af Lwówek ødelagt.
Byen blev indtaget af den sovjetiske hær i foråret 1945. Straks efter de polske myndigheders overtagelse af administrationen blev Lwówek udnævnt til center i et distrikt, hvilket den forblev indtil 1975.
Nu er Lwówek center i en by- og landkommune, der omfatter byen Lwówek og 28 landsbyer.

Turistattraktioner

Seværdigheder i udvalg:

Rådhuset (Ratusz)
Begyndelsen til den nuværende rådhusbygning var Købmændenes Hus, sæde for de lokale rådsmænd, der blev opført ved midten af det 13.årh. af fyrste Bolesław Rogatka. I den vestlige del af bygningen er de nederste dele af murene fra det gamle hus bevaret. I 2.halvdel af det 14.årh. skete der en udbygning af Købmændenes Hus, der var nødvendig for at give plads til bytinget, der var en ny udvidelse af det lokale myndighedsområde. Man ved også, at der i 1520 påbegyndtes nye bygge- eller udvidelsesarbejder, formentlig en fortsættelse af det tidligere byggeprojekt eller nødvendiggjort af de skader, som en brand i 1518 havde forvoldt. Tre rum i stueetagen samt bytingssalen på 1.sal blev dækket af ribbehvælvinger. Den seneste, nuværende form fik rådhuset i årene 1902-05. De småhuse og boder, der havde stået på nordsiden, blev revet ned og erstattet med en buegang til markedsformål.
Rådhustårnet blev bygget på vestsiden og taget i brug i 1504. Tårnet rummede et fængsel, torturkammer samt bytingets arkiv. Fra tårnets øverste etage holdt vægterne opsyn med byens liv. Desuden skulle de kontrollere rådhusurets gang, der blev monteret på tårnet i 1588. På muren i bygningens nordvestlige hjørne er afbildet en løveskikkelse med indskriften: “Justus quasi leo” (Retfærdig som løven). Denne afbildning og indskriften er overført hertil fra Lubań-porttårnet i forbindelse med renoveringen. Bytingssalen såvel som bryllupssalen er smukt dekorerede. Rådhusbygningen rummer i dag også Regionalmuseet og Folkebiblioteket.
Se foto nedenfor samt øverst på siden.


Lwówek Śląski. Rådhuset med det nederste parti af tårnet set fra vest. (Se også foto øverst på siden)

Byens befæstning
Befæstningen hører til de mest interessante af denne type i Nedre Schlesien. Den bestod oprindelig af to murringe, og en stor del heraf er bevaret i temmelig god stand. De afsnit af de fredede mure, der gør størst indtryk, er de dele, der støder op til porttårnene. Helt konkrete data for opførelsen af befæstningen af byen er vanskelige at finde i dokumenterne. Man ved dog, at byen allerede havde forsvarsmure ved slutningen af det 13.årh. I det 14. og begyndelsen af det 15.årh. må bymurene have været ganske effektive, for det vides, at hussiternes hære to gange – i 1427 og 1432 – måtte opgive deres belejring af byen. De åbne murtårne i den indre mur, der var opført med ca. 50 meters mellemrum, blev brugt af armbrøstskytter. Den vigtigste forstærkelse af det middelalderlige anlæg var den anden, ydre, murring, tilpasset til anvendelsen af ildvåben. Den største og delvis bevarede rundél i muren blev bygget i midten af det 16.årh., tegnet af en arkitekt fra Milano. I det 17.årh., hvor murene ikke længere havde den samme militære betydning, begyndte de at forfalde. Den længe planlagte nedrivning af dele af murene såvel som Złotoryja-porttårnet fandt endelig sted ved slutningen af det 19.årh., hvor det var nødvendigt for at skabe bedre forbindelse mellem den gamle by og de kvarterer, der var vokset op uden for murene. I 1935 anerkendte myndighederne den historiske og kulturelle værdi af den tilbageværende del af den gamle befæstning; den blev fredet og man igangsatte et grundigt konserveringsarbejde. Herunder var det nogle steder også nødvendigt med en vis rekonstruering, således i forbindelse med et afsnit af den indre mur ved Lubań-porttårnet. Yderligere konservering af befæstningen skete i 1960’erne. I den forbindelse tog man også hånd om fire af de åbne murtårne.


Del af bymuren ved Lubań-tårnet; nederste sektion af tårnet ses tv. i billedet

Bolesławiec-porttårnet (Wieża Bramy Bolesławieckiej)
Som navnet angiver, skulle dette tårn i middelalderen forsvare byporten, hvorigennem udfaldsvejen mod Bolesławiec gik, dvs. i nordlig retning.Sandsynligvis er det opført ved overgangen mellem det 13. og 14.årh. Det blev ombygget i det 16.årh. I forbindelse med krigshandlinger i 1641 blev den øverste del ødelagt. Efter genopbygningen blev tårnet indrettet til fængsel med torturkammer og fangehul (ca. 12 m dybt). Bymuren, som tårnet var sammenbygget med, nåede med sin oprindelige højde op til den cylinderformede del af tårnbygningen, og døråbningen mod vest var den eneste indgang fra murens vægtergang. Tårnet såvel som den oprindelige tårnhjelm blev stærkt beskadiget under en brand i 1752. I 1850 blev der udhugget en indgang i tårnets nedre del, og der blev indrettet et islager i det gamle fangehul. Konserveringsarbejder påbegyndtes i 1935. En yderligere renovering fandt sted i 1959-60, hvor tårnet blev dækket provisorisk med et fladt tag. I 1971-72 skete der flere forbedringer: installering af el, bygning af indre og ydre trapper m.m. Der blev indrettet kunstnerværksted i en del af tårnet. Først i 1983 blev tårnet forsynet med en passende hjelm.


Lwówek Śląski. Bolesławiec-porttårnet

Lubań-porttårnet (Wieża Bramy Lubańskiej)
Tårnet, der tidligere vogtede byporten mod vest, dvs. i retning mod Lubań, opstod i det 13.årh. Det blev ombygget i begyndelsen af det 16.årh., men allerede et århundrede senere var det i ganske dårlig stand, og i 1616 styrtede det sammen. Tårnet blev genopbygget, først dog kun fundamentet og murene over jorden. Efter en pause på grund af trediveårskrigen blev det genopbyggede tårn forsynet med en hjelm i 1661. En brand i 1752 voldte store skader på bygningen. Den følgende genopbygning forsynede bygningen med gesimser og med de runde åbninger i den cylinderformede del. I 1800-tallet blev bygningen bl.a. brugt til arkivformål. Under 2.verdenskrig opbevaredes her en del af bogsamlingerne fra bibliotekerne i Wrocław. En ny renovering fandt sted i 1990, hvorefter en del af bygningen blev udlejet som café.


Lwówek Śląski. Lubań-porttårnet

Mariæ Himmelfarts Kirke (Sognekirke) (Kościół Wniebowzięcia NMP)
En trækirke fandtes på dette sted allerede i det 13.årh. Den blev sognekirke, da Lwówek fik købstadrettigheder i 1217. Under Henryk V blev kirken overdraget til Johanniterordenen, en katolsk ridderorden. Omkring år 1300 opførte Johanniterne den nuværende kirkebygning i stedet for trækirken, men på samme sted. Bygningen havde mure af kvadersten. Af denne bygning står stadig vestfacaden i tidlig gotisk stil med de to tårne, adskilt af hovedportalen. Resten af bygningen måtte efter en brand genopføres i første halvdel af det 16.årh. og fremtræder nu som en treskibet halkirke. I kirkens indre bør man bemærke trækorset fra 1410, der hænger i forhallen – det er det ældste af sin art i Schlesien; desuden renæssance-døbefonten i sten fra 1560, et basrelief: “Gudsmoders kroning” fra 1771, det 40-stemmige orgel fra det 18.årh., prædikestolen i træ fra det 18.årh. m.m.
Det Hellige Kors’ Kapel, der står ved siden af sognekirken, er bygget i 1496.


Lwówek Śląski. Mariæ Himmelfarts Kirke

Franciskanerkirken
Denne kirkes historie går tilbage til midten af det 13.årh. En historisk kilde fra 1264 omtaler “byggeriet af en kostbar stenkirke”. I begyndelsen var der tale om en etskibskirke, først i det 15.årh. tilføjedes et sydligt og et nordligt sideskib. Efter ordenens ophævelse i 1810 blev klosterbygningen den preussiske stats ejendom og kirken blev indrettet til arsenal. Klosteret blev ombygget i 1870’erne og fik sit nuværende udseende. I kirkebygningen fik bl.a. brandvæsenet til huse, senere blev den til et lager for byggematerialer. Først så sent som i 1995 lykkedes det Franciskanerordenen at gennemføre en grundig renovering af kirkebygningen, hvorved man reddede bygningen fra ruin og gengav den dets oprindelige udseende. Af de gamle stenarbejder i kirken kan nævnes et basrelief i det nordlige våbenhus, der gengiver bagerlaugets skilt, samt gruppen “Korsfæstelse”. Moderne udsmykning, udført i forbindelse med renoveringen, omfatter bl.a. hovedvinduet i koret, der er smykket med en mosaikrude med en fremstilling af de tolv apostle.


Lwówek Śląski. Franciskanerkirken

Johanniterordenens stormesterresidens (Komandoria Joannitów)
Johanniterne kom til Lwówek i midten af det 13.årh., hvor de som et særligt privilegium fik ansvar for sognekirken. Ordenens eget domicil, dvs. stormesterens residens, var oprindeligt en træbygning, der nedbrændte og blev erstattet (uvist hvornår) af den nuværende bygning. Denne residens, der havde tydelige renæssancepræg, blev ombygget i 1700-tallet, hvorefter den overvejende fremtræder i barokstil. Helt indtil ordenens ophævelse i 1810 var bygningen ejet af Johanniterordenen. I 1813 opslog den russiske tsar, Aleksandr I, sit kvarter i dette hus; siden boede generaler fra Napoleons hær i bygningen. I første halvdel af det 20.årh. var der her katolsk børnehave, siden hospital og hjem for nonner.

Museet for Bryggerivirksomhed i Nedre Schlesien (Muzeum Dolnośląskiego Browarnictwa)
Museet (der har til huse i bryggeriets kælder) åbnede første gang sine døre i juli 2010. Det er det eneste af sin art i Nedre Schlesien, og der er her samlet omkring 400 museumsgenstande, der dokumenterer bryggerivirksomheden i Lwówek Śląski. Der er også udstillinger med flasker og andet udstyr fra omkring 40 bryggerier, der tidligere virkede i Nedre Schlesien. Nævnes kan køleudstyr/køleskab fra 1905 og en øltønde af rustfrit stål fra 1935, fremstillet for Hohberg-bryggeriet af Krupp’s fabrikker. Under besøget kan gæsterne få lejlighed til at se, hvordan hele produktionsprocessen foregår. Forevisningen af museets samlinger indledes med visningen af en instruktiv kortfilm. Museet foretrækker besøgende, der er organiseret i grupper.

Andre fredede bygningsværker

På torvet er tre af de ældste huse bevaret. Man vil bemærke bygningen med det i sten udhuggede laugsskilt for bagerne i Lwówek fra 1494 og en renæssanceportal med skomagernes laugsskilt fra 1544. I bygningen er der nu apotek.

Broen over Bóbr. Denne stenbro opstod allerede i 1558.

Det gamle farveri.

Tårnet til den ikke længere eksisterende evangeliske kirke (1846).

Bryggeriet (se nedenfor).


Tårnet til den ikke længere eksisterende evangeliske kirke

Bryggeriet (Browar)
Ølbryggeriets historie i Lwówek Śląski går tilbage til middelalderen. I 1209 omtales der i kilderne et ølbryggerlaug i byen. Fra samme tidspunkt stammer et kun delvis bevaret dokument, ifølge hvilket byens borgere fik eneret på ølbrygning inden for en omkreds af 1 mil. I flere hundrede år blev øllet brygget under forskellige forhold og på forskellige steder; først i det 18.årh. blev der bygget et egentligt bryggeri, hvor bryggerivirksomheden kunne samles og kvaliteten af øllet kunne forbedres. Bryggeriet blev opført på en grund, der i middelalderen hørte til fyrstens residens. Fra et dokument dateret 1797 ved man, at netop bryggeriet uden sammenligning var den største industrivirksomhed i det daværende Lwówek. I 1871 blev bryggeriet købt af Julius Hohberg fra Kowary, der begyndte med at modernisere virksomheden, så man fortsat kunne øge kvaliteten af de fremstillede produkter. Hohberg blev gift med en kvinde fra Lwówek og bosatte sig fast i byen. Det overskud, der kom ind ved salg af øl, brugte Julius Hohberg i stor udstrækning til udbygning af bryggeriet. Der blev fremstillet to produkter: eksportøl og mørkt (stærkt) øl. I 1904 overgik virksomheden til Hohbergs to sønner: Edwin og Paul. De købte en grund ved siden af bryggeriet, hvor der blev bygget en administrationsbygning.
2.verdenskrig hæmmede ikke ølproduktionen. Man leverede stadig øl til forretninger, barer og hoteller; desuden købte den tyske hær betydelige mængder til brug for soldater og officerer ved fronten. I denne tid var adskillige tvangsarbejdere – også polske – beskæftiget på bryggeriet. Produktionen blev dog standset, da den sovjetiske hær nærmede sig byen. Sovjetstyrkerne indtog Lwówek i februar 1945 og overtog dermed også bryggeriet. Allerede i maj samme år blev produktionen genoptaget, i begyndelsen under sovjetisk ledelse. Lige efter krigen var der mangel på polske fagfolk i denne branche; i de første år var ca.halvdelen af de ansatte derfor tyskere. Man fremstillede to slags øl: “stærk” og “frisk”.
Indtil 1950 hørte bryggeriet under en industrisammenslutning i Wrocław, siden under en bryggerisammenslutning i Jelenia Góra. I 1950’erne blev bryggeriet moderniseret; meget af det gamle, tyske udstyr blev udskiftet med nyere og mere effektivt materiel. Gæringsrummet blev fornyet, i begyndelsen af 1960’erne blev køleanlægget udskiftet, i begyndelsen af 1970’erne indførtes en ny tappelinie og bryghuset blev moderniseret. Ved en sammenslutning i 1975 af flere bryggerier i den vestlige del af Nedre Schlesien fik bryggerivirksomheden navnet Legnickie Zakłady Piwowarskie (Legnica Bryggerierne). Denne sammenslutning havde betydelig fremgang, således kunne man i 1983 udvide både lageret og gæringsrummet i bryggeriet i Lwówek Śląski. Seks år senere begyndte man at bygge et nyt tapperi, der stod færdigt i 1992.
I de følgende år gav den stigende konkurrence på markedet problemer. Man forsøgte forskellige selskabskonstruktioner bl.a. ved samarbejde med et tjekkisk bryggeri. I 1994 skabtes Browary Karkonoskie S.A. (Karkonosze Bryggerierne A/S) med hovedsæde i Lwówek, der straks efter dannelsen introducerede 5 nye typer øl fra bryggeriet. Til trods for alle anstrengelser gik det ikke godt økonomisk, og i september 1998 måtte byretten i Jelenia Góra erklære Browary Karkonoskie konkurs.
I 1999 blev bryggeriet og malteriet i Lwówek købt af en tysker, Wolfgang Bauer. Efter visse renoveringsarbejder åbnedes det nye “Prywatny Browar Lwówek Śląski” (Det Private Bryggeri Lwówek Śląski) i juli 1999. Senere ændredes firmanavnet til “Browar Śląski 1209 Sp. z o.o.” (Det Schlesiske Bryggeri 1209 S.m.b.a.).

Det øl, der blev fremstillet i Lwówek Śląski, vandt i de første år af det 21.årh. flere præmier for god kvalitet, både i polske og tyske konkurrencer. Men bl.a. på grund af uoverensstemmelser mellem ejeren og lokale myndigheder måtte man indstille produktionen, og i september 2007 blev bryggeriet erklæret konkurs ved handelsretten i Jelenia Góra.
I 2008 udtrykte de amtslige myndigheder interesse for at skabe et bryggerimuseum i bygningerne. Samtidig meldte bryggeriet Browar Ciechan (fra Ciechanów) sig som interesseret i at fortsætte produktionen. I 2009 undertegnedes en aftale, ifølge hvilken Browar Ciechan skulle fortsætte med fremstillingen af øl i Lwówek, mens amtet skulle oprette et “Museum for Bryggerivirksomhed i Nedre Schlesien”. Købet af bryggeriet fandt sted i marts 2009. Herefter blev en række renoveringer og moderniseringer gennemført. Fremstillingen af øl blev genoptaget i maj 2010.
I 2009 kunne byen under en ølfestival fejre 800-året for fremstilling af øl i Lwówek Śląski.
Under den nye ledelse er bryggeriets navn ændret til: Browar Lwówek 1209 (Bryggeriet Lwówek 1209).


Bryggeriet i Lwówek Śląski. Billedet er taget i maj 2007. Som det fremgår af strejkebanneret (“Strajk”), var der tale om en strejkesituation, nemlig en strejke, der var dekreteret af bryggeriets daværende ejer som protest mod de forhold, der senere samme år førte til en konkursbegæring mod firmaet.

Omegnen

Płakowice
2 km øst for Lwówek.
Slottet i Płakowice.
Płakowice hører til de ældste bebyggelser i omegnen og var nævnt i Lwówek’s grundlæggelsesdokument fra 1217, hvor det var byens ejendom. De senere ejere af landsbyen var familier som: Raussendorf, Talkenberg, Schaffgotsch, Hohberg og Nostizt samt – mellem 1520 og 1812 – Johanniterordenen med domicil i Lwówek. Ved overgangen mellem det 15. og 16.årh. var stedet ejet af familien Talkenberg, der byggede en ny residens her; byggeriet var afsluttet i 1550. Under napoleonskrigene (1813) blev slottet beskadiget i betydelig grad og udplyndret. I 1824 blev bygningerne solgt til bystyret i Legnica med henblik på at indrette en psykiatrisk klinik her. Helt indtil februar 1945 rummede slottet en filial af Hospitalet for Psykisk Syge i Bolesławiec. Efter krigen blev slottet bl.a. brugt af den polske hær. I 1992 blev bygningen overtaget af Baptistkirken, der indrettede den til rehabiliteringscenter. Siden er der foretaget betydelige renoveringsarbejder.

Indkvartering:

Booking.com
Portal Gminy i Miasta Lwówek Śląski (Kommunens officielle side)

Spisesteder:

Portal Gminy i Miasta Lwówek Śląski (Kommunens officielle side)


Bryggeriet og den evangeliske kirkes tårn set fra vest; mellem disse – i baggrunden – ses taget på Franciskanerkirken

Andre internetsider og kilder

Portal Gminy i Miasta Lwówek Śląski (Kommunens officielle side)

Kort
Lwówek Śląski
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software