Warning: Undefined array key 105 in /customers/b/c/8/spangshus.dk/httpd.www/polen/index.php on line 807 Warning: Undefined variable $ratingdisabled in /customers/b/c/8/spangshus.dk/httpd.www/polen/_func.php on line 200 Warning: Undefined variable $ratingdisabled in /customers/b/c/8/spangshus.dk/httpd.www/polen/_func.php on line 201 Warning: Undefined variable $ratingdisabled in /customers/b/c/8/spangshus.dk/httpd.www/polen/_func.php on line 202 Warning: Undefined variable $ratingdisabled in /customers/b/c/8/spangshus.dk/httpd.www/polen/_func.php on line 203 Warning: Undefined variable $ratingdisabled in /customers/b/c/8/spangshus.dk/httpd.www/polen/_func.php on line 204 Warning: Undefined variable $ratingdisabled in /customers/b/c/8/spangshus.dk/httpd.www/polen/_func.php on line 225 Warning: Undefined variable $ratingtekst in /customers/b/c/8/spangshus.dk/httpd.www/polen/_func.php on line 227 Chojnów

Chojnów


Panorama af Chojnów set fra højderne ved landsbyen Jerzmanowice nordvest for Chojnów. – Photo by: Adam Biegaj, Panorama Chojnowa, CC BY-SA 4.0

Afstande i km

Ścinawa
45 km nø,
Brzeg Dolny
71 km ø,
Chocianów
19 km n,
Prochowice
36 km ø, 28 km v, 55 km sø, 37 km sø, 56 km sv, 71 km sø, 19 km sø, 55 km sv, 48 km ø, 28 km nø, 39 km sv, 37 km nø, 97 km nø, 65 km nø, 89 km sø, 76 km sv, 18 km s

Indbyggertal

14.400

Beliggenhed og historie

Chojnów ligger ved floden Skora, vest for den større by Legnica, i det Nedreschlesiske amt.

Man har på byens område fundet arkæologiske spor af bosættelser, der dateres til den tidlige middelalder mellem det 6. og 12.årh.Bebyggelsen Chojnów opstod før året 1288. Som egentlig by fik Chojnów købstadrettigheder i 1333. Byens udseende i middelalderen kan stadig aflæses af gadeføringen. Det usædvanligt lange torv stammer også fra den tid. I begyndelsen af det 14.årh. påbegyndte man opførelsen af en forsvarsmur omkring byen. I den senere middelalder var byens håndværksliv præget af vævehåndværk og klædemageri. De lokale fåreavlere leverede råvarerne til klædemageriet. En stor brand i forbindelse med hussitiske styrkers angreb på byen i 1428 og en påfølgende massakre på befolkningen satte byens udvikling i stå i mange år. Men den rejste sig igen og i det 16.årh. var Chojnów påny et rigt bysamfund.

En katastrofal oversvømmelse ramte byen i 1804, og på samme tid hærgedes Chojnów af Napoleons hærstyrker, da de drog gennem byen. I 2.halvdel af det 19.årh. bredte industrialiseringen sig i Schlesien. I Chojnów byggedes bl.a. en sukkerfabrik, en handskefabrik, en papirmølle og en virksomhed, der fremstillede blikprodukter. Kloakering blev også gennemført, og et kommunalt gasværk blev opført. Senere – men dog først i 1912 – fulgte en elektrificering.

Ved afslutningen af 2.verdenskrig blev Chojnów ramt af følgerne af krigshandlinger. Byen blev befriet af den sovjetiske hær i februar 1945. Herefter påbegyndtes genopbygningen af den ødelagte by.

Turistattraktioner

Seværdigheder i udvalg:

Sankt Peter og Sankt Pauls Kirke (Kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła)
Sognekirken, Sankt Peter og Sankt Pauls Kirke, fra det 14.-15.årh. er beliggende på torvet. Kirken blev opført i gotisk stil i årene 1390-1468. I 1400 byggedes det ene alter. Kirkeklokken blev støbt i 1405. Kirken er en murstensbygget, treskibet bygning, hvis grundplan udgør et latinsk kors. Koret har en femkantet afslutning. På nordsiden findes et våbenhus, bygget på samme tid som kirken, samt et sakristi. Af kirkens udstyr kan nævnes den barokke døbefont fra 1660 med et døbefad af tin. En ny prædikestol blev fremstillet i 1671. I årene efter 1670 opførtes hovedalteret i koret, der blev restaureret i 2006.


Sankt Peter og Pauls Kirke i Chojnów

Borgen (nu museum), 16.-17.årh. (Zamek Piastów Legnicko-Brzeskich)
Borgen blev oprindeligt bygget i det 13.årh. I begyndelsen af det 15.årh. var den bolig for fyrst Henryk X af Lubin, Chojnów, Brzeg og Złotoryja. I 1428 blev borgen ødelagt af hussitterne. Påfølgende blev den fra 1546 genopbygget, nu i renæssancestil. Efter en brand i 1767 blev størstedelen af borgen nedrevet; tilbage stod kun den nordvestlige fløj, formindsket med 1 etage. Bygningen har i tidens løb været lazaret, katolsk skole samt sæde for byens administration og byretten. I 1933 blev bygningen indrettet til museum. I årene 1990-95 blev der foretaget arkæologiske undersøgelser på borgens område. Man har herunder afdækket rester af tre tårne (fra det 13., 14. og 16.årh.), rester af ringmuren samt en brønd.

Et palæ fra det 18.årh.
ved ul. Piotrowicka. Palæet, der er i to etager, blev opført i 1730 i sen barokstil og restaureret i det 19. og 20.årh.

Bymuren (Mury obronne)
Chojnów-borgernes sikkerhed i middelalderen blev varetaget ved opførelsen af en bymur i første halvdel af det 14.årh. Muren blev forstærket af murtårne og beskyttet af en dyb, vandfyldt, voldgrav. Der var adgang til byen gennem to porte: Brama Górna (øvre port) eller Brama Bolesławiecka samt Brama Dolna (Nedre port) eller Brama Legnicka. Borgen, der var sammenbygget med bymuren, forsvarede byen fra sin beliggenhed i det sydvestlige hjørne af byområdet. Byens befæstning blev nedrevet i det 18. og 19.årh., og den samme skæbne ramte de to gamle byporte. Bevaret til i dag er kun nogle få rester af den tidligere ringmur; den mest seværdige del af bymuren findes bevaret i det nordvestlige hjørne af den gamle by, dog kun i halvdelen af den oprindelige højde.

Vævertårnet (Baszta Tkaczy)
Det gotiske fæstningstårn, kaldet “Vævertårnet”, blev oprindeligt opført i det 15.årh. og havde til opgave at forsvare den nordlige strækning af bymuren. Navnet skyldes væverne, hvoraf der var mange i denne del af byen, og som var forpligtet til at udgøre tårnets besætning i tilfælde af angreb. Tårnet er murstensbygget over en kvadratisk grundplan; i det 16.årh. blev det forsynet med en attika i renæssancestil. Tårnet har siden gennemgået en hel del renoveringer og ombygninger. Ved en renovering i 1905-06 blev den ødelagte, ottekantede overbygning i bindingsværk fjernet og erstattet med en ny. I det indre blev der bygget etageadskillelser samt en trappegang. Efter renoveringen blev tårnet indrettet til et museum, der åbnede i 1908. Tårnets højde fra niveau og op til attika’en er 15 m. På tårnets østside kan man se aftegninger af den tidligere bymur med vægtergang og brystværn. Aftegningerne viser murens højde som 5,5 m og bredden som 1,9 m.


Vævertårnet

Schrams Hus (Dom Schrama)
Dette er det eneste bevarede ældre hus på torvet. Bygningen er i renæssancestil fra 1544, opført af Hans Schram; der er foretaget senere ombygninger og renoveringer, senest en renovering i 1976-77. Siden 1997 ejes huset af Chojnów kommune.

Omegnen

Indkvartering

Booking.com

Links

Miasto Chojnów
Zapraszamy do Chojnowa – på polsk og engelsk. Med praktiske informationer for turister

Kort
Chojnów
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software