Jawor


Fredskirken (Kościół Pokoju) i Jawor

Afstande i km

Kowary
61 km sv,
Środa Śląska
37 km nø,
Strzegom
16 km sø, 61 km nv, 19 km sv, 37 km nv, 67 km v, 51 km sv, 37 km sv, 67 km sv, 44 km ø, 19 km n, 77 km nv, 44 km n, 50 km nv, 34 km sø, 68 km nø, 24 km nv
Wałbrzych 36 sø, Wałbrzych 37 sø, Świebodzice 28 sø.

Indbyggertal

26.000 (2006)

Beliggenhed og historie

Jawor ligger i det sydvestlige Polen, i det Nedreschlesiske Amt, 19 km syd for Legnica.
Byen Jawor fik købstadrettigheder i midten af det 13.årh. Man ved, at byen i begyndelsen af 1280’erne var omgivet af en stenbygget befæstning – en bymur. Byen udviklede sig i middelalderen til et af de mest betydelige centre for vævehåndværk i Schlesien. Jawor indgik i et selvstændigt Piast-fyrstendømme og blev siden provinshovedstad. I 1488 indviedes et nyt kloster for Bernardinerordenen. I det 16.årh. kom reformationsbevægelsen og i det 17.årh. stridighederne mellem katolikker og protestanter, der medførte store ødelæggelser i byen. I det 18.årh. fulgte de schlesiske krige mellem Østrig og Preussen, og byen kom herefter under Preussen. En brand i 1776 ødelagde byen i meget stort omfang. I det 19.årh. byggedes de første jernbaneforbindelser; i 1901 oprettedes de første telefonlinier og i 1914 påbegyndtes de første kloakeringsarbejder i byen. Fra 1945 hørte Jawor under Polen. Den sovjetiske hær havde forårsaget betydelige ødelæggelser, men byen blev rimeligt hurtigt genopbygget.

Turistattraktioner

Fredskirken (Kościół Pokoju)
er opført i 1654-55; navnet hentyder til den Westfalske fred, dvs. den fredsaftale, der afsluttede trediveårskrigen i 1648, i henhold til hvilken, der bl.a. skulle opføres evangeliske kirker i 3 schlesiske byer: Głogów, Jawor og Świdnica. Kirkebygningen i Jawor blev tegnet af en arkitekt fra Wrocław, Albrecht von Säbisch. Kirken, der er beliggende i en park i den nordvestlige del af byen (lige uden for den gamle bydel), er en rektangulær bygning i bindingsværk, afsluttet med et trekantet kor. Kirkens indre er i barokstil. Bygningen har gennem århundreder henrykket mange gennem sin mesterlige udførelse og sit rige udstyr.
(Se fotos øverst og nederst på siden) .

Sankt Martins Kirke
Dette er den ældste kirke i byen. Kirken (i den nordlige del af den gamle bydel) er i gotisk stil og stammer fra overgangen mellem det 13. og 14.årh. Kirkens udstyr i barokstil er på et højt kunstnerisk niveau. Det gælder således epitafier i Maria-kapellet i det nordlige skib, billedet af Sankt Martin over hovedalteret, et epitafium i det sydlige skib og middelalderlige kalkmalerier på hvælvingerne. Den tidligere kirkegård omkring kirken er omgivet af en mur med talrige epitafier.


Sankt Martins Kirke


Sankt Martins Kirke. Den gamle kirkegårdsmur

Rådhuset
Rådhusbygningen på torvet nævnes første gang i 1373. Tårnet er dog kommet til senere; det stammer fra 1394. Gennem tiden har bygningen udover grundfunktionen også fungeret som arkiv og fængsel. Rådhuset blev ombygget i 1617 og 1846. I 1895 nedbrændte rådhuset, kun tårnet stod tilbage. I 1895-97 (gen)opførtes rådhuset næsten fra grunden af, og det fremtræder nu i neorenæssancestil.


Rådhuset set fra nordvest (ul.Grunwaldzka)

Borgerhuse på torvet
Det rektangulære torv, der måler 140 × 65 m, er omgivet af borgerhuse med buegange. På de steder på den østlige og nordlige side, der blev ødelagt i 1945, blev der i 1960’erne opførte boligblokke til erstatning for de oprindelige huse. De ældste huse stammer fra det 16.årh.


Torvets sydside med de (for hele torvet) karakteristiske buegange

Borgen
Piast-slægtens borg (i den gamle bydel sydvest for torvet) blev oprindeligt bygget i det 13.årh. som sæde for fyrst Bolko I og hans efterfølgere. Efter ødelæggelserne i trediveårskrigen blev borgen genopbygget af Otto von Nostitz i form af en moderne residensbygning. Senere ombygninger i det 18. og 19.årh. udviskede dog den oprindelige karakter. I dag har vestfløjen stadig bevaret præg af renæssancestilen, mens nordøstfløjen har bevaret barokke træk. Fra 1746 til slutningen af 1950’erne var der indrettet fængsel i bygningskomplekset. Fra 1888 til 1945 var det et rent kvindefængsel. Under 2.verdenskrig blev medlemmer af modstandsbevægelsen i Norge og Frankrig holdt fanget her.

Franciskanerordenens Kloster og Kirke
I 1748 købte Franciskanerordenen en grund ved den nuv. Żeromski-gade. Her opførtes kloster og kirke. Efter klosterets nedlæggelse har bygningen i tidens løb rummet en evangelisk pigeskole, bibliotek med læsesal, forebyggende anstalt for lungesyge, rekvisitlager for teatret samt møbellager. For nuværende tilhører bygningerne Pinsekirken.

Sankt Wojciech’s Kapel
i barokstil, men af middelalderlig oprindelse, befinder sig i den gamle bydel, syd for torvet. Her fandtes tidligere en synagoge, der i 1438 blev ombygget til kirke. Efter 1446 fungerede bygningen som hospitalskapel. I 1729 skete en grundlæggende ombygning. I efterkrigsårene har bygningen fungeret som dåbskapel.

Regionalmuseet
Bygningskomplekset (i den sydlige del af den gamle bydel) består af den gotiske Jomfru Marias Himmelfarts Kirke og et kloster. Helligdommen blev indviet i 1489. Mellem midten af 1500-tallet og midten af 1600-tallet tilhørte klosteret byen, som bl.a. indrettede en protestantisk skole i bygningen. Efter munkeordenernes ophævelse i 1810 blev bygningen statsejendom. Herefter rummede den bl.a. et militært arsenal og et politikontor. I 1964 blev bygningskomplekset overtaget af Regionalmuseet, der gennemførte en generel renovering. I bygningerne kan stadig ses sengotiske kalkmalerier, der fremstiller Kristi lidelser, Sankt Bernardinus, Den Hellige Frans’ stigmatisering, Den sidste nadver og Faldet under korset.

Bymuren
Byens befæstning er anlagt i slutningen af det 13.årh., antagelig på initiativ af fyrste Bolko I. Gennem muren førte fire porte ind i byen: Bolków-,Legnica-, Złotoryja- og Strzegom-portene (den sidste forstærket med et porttårn). For at kunne modstå de nye ildvåben forstærkedes befæstningen i begyndelsen af 1500-tallet med en ekstra ydre mur. De mest udsatte steder blev forsynet med murtårne (fæstningstårne), hvorfra man kunne foretage beskydning med både kanoner og håndvåben. Kun få fragmenter er bevaret indtil i dag. Bedst bevaret er tårnet kaldet Zamek Anioła (Engleborgen). Et andet fragment af et murtårn findes bag det sociale bistandskontor ved Plac Seniora. Iøvrigt blev bymuren nedrevet i løbet af det 19.årh.

Strzegom-tårnet
Dette middelalderlige porttårn har i første etage en kvadratisk grundplan, men går højere oppe over i en ottekantet form. Tårnet er 24 meter i højden og murene er op til 1,9 m tykke. Bygningen (i det sydøstlige hjørne af den gamle bydel, ved ul.Strzegomska) har bevaret visse gotiske træk, såsom de små, spidsbuede vinduer. Tårnet blev bygget for at forsvare Strzegom-porten, der fandtes her. Tårnet har senere tjent som observationstårn, fængsel og krudtkammer.

Omegnen

Powiat Jaworski Jawor Distrikts side

Ziemia Jaworska – på polsk, tjekkisk og tysk

Indkvartering

Booking.com
Ziemia Jaworska – på polsk, engelsk, tjekkisk og tysk

Spisesteder:

Ziemia Jaworska – på polsk, engelsk, tjekkisk og tysk


Interiør fra Fredskirken

Andre internetsider og kilder

Jawor Byens officielle side

Ziemia Jaworska – på polsk, engelsk, tjekkisk og tysk

Kort
Jawor
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software