Ząbkowice Śląskie


Ząbkowice Śląskie. En del af centrum set fra hovedvejen sydvest for byen. Det høje tårn til venstre er rådhustårnet.

Afstande i km

Bystrzyca Kłodzka
40 km sv, 12 km sv, 25 km nv, 77 km nø, 42 km sv, 21 km nv, 47 km nø, 20 km nø, 11 km sø, 60 km n, 23 km sv, 57 km sv, 19 km n, 28 km v, 50 km sø, 60 km nø, 37 km sø, 24 km sø, 36 km sv, 46 km nø, 39 km nv, 60 km nv, 67 km nø, 18 km ø, 21 km s

Indbyggertal

16.326 (2004)

Beliggenhed og historie

Ząbkowice ligger i den sydøstlige del af Nedre Schlesien, 67 km sydvest for Wrocław.

Ząbkowice Śląskie opstod i 2.halvdel af det 13.årh. Byen fik de første byprivilegier i 1298, herunder retten til at oplagre salt og bly samt retten til handelsvirksomhed inden for en mil fra byens centrum. Byen blev også omgivet af en forsvarsmur af sten. I begyndelsen af det 14.årh. opførtes det første grundmurede rådhus, rundt om hvilket der byggedes klædeboder; i samme periode blev borgen opført. Hussitterne angreb byen i 1428, i hvilken forbindelse en del huse og kirker nedbrændte samtidig med at bymuren blev beskadiget; borgen blev dog ikke indtaget. I 1468 blev Ząbkowice plyndret af hærstyrker, der drog gennem byen. Tyve år senere trængte ungarske hærstyrker igen ind i byen; senere blev borgen – efter 2 måneders belejring – indtaget og ødelagt. Genopbygningen af byen varede mange år og særligt gunstig for den var fyrste Karol I Podiebradzki’s regeringstid. Denne fyrste flyttede fyrstendømmets hovedstad fra Ziębice til Ząbkowice og genopbyggede den ødelagte by. Der byggedes en bymur, fire byporte blev genopført eller ombygget og ikke mindst blev der opført en ny borg. Desværre blev trediveårskrigen en ny tragedie for byen. Flere hærstyrker passerede flere gange gennem byen med brande og andre ødelæggelser som følge. Dette tilbageslag hæmmede byens udvikling i meget lang tid. Ved en stor brand i 1858 brændte flere bygninger i den ældste bydel, herunder rådhuset, ligesom sognekirken blev alvorligt beskadiget.I slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20.årh. skete der en vis økonomisk opblomstring. De første industrivirksomheder opstod, således en møbelfabrik og en hattefabrik. Under 2.verdenskrig skete der til alt held ingen ødelæggelser i byen. I efterkrigstiden udviklede byen sig til et industrielt center, især inden for elektroteknisk industri, ligesom byen var centrum i et af de rigeste landbrugsområder i amtet. I dag er Ząbkowice Śląskie administrativt, økonomisk og kulturelt center i Ząbkowice Powiat (distrikt).

Turistattraktioner

Borgruinen (Zamek).
Den første borg opstod ved overgangen mellem det 13. og 14.årh. Befæstningen, der var ovalformet, var et vigtigt led i de schlesiske Piast-fyrsters forsvarssystem, idet den vogtede grænsen til Kłodzko-området, der dengang var under tjekkisk styre. Under Bolek II af Ziębice blev borgen uden held belejret af tjekkiske styrker. I slutningen af 1400-tallet blev borgen belejret af ungarske styrker i henved 2 måneder og herefter indtaget og ødelagt. Den nye borg opstod på samme sted i årene 1524-32. Det var en bygning i renæssancestil, tegnet af den fremragende, tjekkisk-tyske arkitekt Benedikt Rejt. Borgen var bygget af sandsten og natursten over en kvadratisk grundplan med en stor borggård, smykket med buegange. I de sydøstlige og nordvestlige hjørner fandtes artilleribastioner i tre etagers højde. I østfløjen fandtes det kvadratiske porttårn. I 1632 blev borgen stormet 3 gange af østrigske styrker og til sidst indtaget på grund af forsvarernes mangel på fødevarer. I 1642 blev borgen erobret af svenskerne, senere igen af østrigerne, hvorefter bygningerne blev sprængt i luften. Siden den tid har borgen stået som en ruin. Man bemærker i dag de relativt velbevarede ydermure og porttårnet. I sydmuren ses rester af den gamle borg fra det 14.årh. En betydelig del af borgens kældre er udgravet og gjort tilgængelige. På borgområdet arrangeres hvert år en musikfestival.

Sankt Annas Kirke (Kościół pw. Św. Anny).
Kirken er opført i 1415. Det er et gotisk bygningsværk, der har gennemgået nogle ombygninger, især i det 18. og 19.årh., men hovedparten af kirken er bevaret i oprindelig stand. Der forefindes forskelligt værdifuldt interiør, således en gotisk skulptur af den hellige Anna Selvtredje, en gotisk pietà, en prædikestol af sandsten med basrelief af alabast m.m. Udenfor kirken, ved sakristiets nordlige pille, findes en gravplade for Wit Stwosz den Yngre, barnebarn af Wit Stwosz, den berømte billedhugger, bl.a. skaber af Maria-alteret i Kraków.

Det Skæve Tårn (Krzywa Wieża).
Dette tårn var et tidligere klokketårn, bygget ca. 1413. Ved slutningen af det 16.årh. fik bygningen en vis hældning, sandsynligvis på grund af et mindre, lokalt jordskælv. Under den store brand i 1858 blev tårnet delvis ødelagt, men det blev genopbygget og fik tilføjet en attika i form af svalehaler. Det Skæve Tårn er et sjældent eksempel på bygningskultur fra den gotiske periode i form af et fritstående klokketårn. Højden af tårnet er 34 m og hældningen i forhold til den lodrette akse er ca. 2 m.

Rådhuset (Ratusz).
Rådhuset er bygget i det 19.årh. i neogotisk stil på stedet for det tidligere rådhus, der brændte i 1858. Bygningen er blevet grundlæggende renoveret i 1990’erne og er sæde for Folkeregisteret og Kommunebiblioteket.

Bymuren (Mury obronne).
Byen fik den første bymur ved slutningen af det 13.årh. Under Bolek II af Ziębice blev muren udbygget og i det 15.årh. blev den forstærket med murtårne. I forbindelse med muren fandtes 4 byporte: Wrocław-, Ziębice-, Kłodzko- og Świdnica-porten. De dele af muren, der er bevaret til i dag, stammer fra Karol I’s tid. Byportene er ikke bevaret, men på murens vestlige afsnit ses murtårne med attika-udsmykning, og på det nordlige afsnit ses det såkaldte Duetårn (Baszta Gołębia), der er ombygget senere og bevaret som sådan til i dag.

Hellig Kors Kirke , den tidligere dominikanerkirke (Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego).
Oprindeligt blev kirken bygget i 1395-1402 efter at dominikanerordenen var kommet til byen; men allerede under krigene med hussitterne blev bygningen ødelagt. Den nuværende bygning opstod i det 17.årh. Det er en treskibet kirke i barokstil. Sideskibene danner to kapeller. Mod nord slutter franciskanersøstrenes kloster sig til kirkebygningen.

Sankt Georgs Kirke (Kościół pw. Św. Jerzego).
Denne kirke er opført i det det 14.årh. og hørte i sin tid til byens første hospital. I det gotiske kor findes værdifulde vægmalerier fra slutningen af det 14.årh.

Omegnen

Kamieniec Ząbkowicki (ca. 10 km sydøst for Ząbkowice Śląskie)
Kamieniec er er mindre by med ca. 4.200 indbyggere.
Se den særlige side om Kamieniec Ząbkowicki

Ziemia Ząbkowicka (Officiel side for Ząbkowice Powiat)

Indkvartering

Booking.com
Ząbkowice Śląskie (Byens officielle side; her også praktiske informationer for turister)

Andre internetsider og kilder

Ząbkowice Śląskie (Byens officielle side; her også bykort (Plan miasta))

Kort
Ząbkowice Śląskie
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software