Nysa


Torvet i Nysa. – Photo by: Robert A.Mason, Nysa widok na rynek, CC BY-SA 3.0

Afstande i km

Niemodlin
30 km nø, 57 km n, 19 km s, 26 km n, 55 km v, 67 km n, 57 km nø, 12 km v, 24 km v, 27 km sø, 54 km nv, 82 km nv, 50 km nv, 41 km nv, 36 km sv

Indbyggertal

50.000 (2004)

Beliggenhed og historie

Byen Nysa ligger på den Schlesiske Lavslette, nord for Sudeterbjergene, i floddalen Nysa Kłodzka.Tæt ved byen ligger Nysa-søen (Jezioro Nyskie) med et areal på ca. 22 km2. Et væsentligt element i byens liv er den korte afstand til den Tjekkiske Republik, der medfører et omfattende samarbejde og en livlig udveksling, både handelsmæssigt og turistmæssigt, og som indvirker gunstigt på byens omsætning.

I middelalderen ejede biskopperne af Wrocław Nysa og hele området deromkring. Dette forhold til bispesædet varede indtil 1810, hvor den preussiske konge gennemførte en sekularisering af kirkens ejendomme. Allerede i middelalderen residerede biskopperne i byen, hvorom vidner, at de i 1260 havde deres egen borg her.
I det 12. og 13.årh. flyttede et større antal nybyggere af nederlandsk oprindelse østpå gennem det tyske område; ganske mange bosatte sig i Nysa, og disse flamlændere, der var specialister i at udtørre og opdyrke våde landområder, viste sig meget nyttige i Nysa, der var beliggende på et område, der ofte blev oversvømmet. Udover flamlændere befolkedes byen i denne tid også af mange tyskere. Den oprindelige polske befolkning hørte som regel til de fattigste lag i byen.
I midten af det 14.årh. betalte Wrocław-biskoppen Przecław for bygningen af forsvarsmure omkring Nysa sammen med flere porte. I dag er kun to af byportene bevaret; bymuren blev revet ned i det 19.årh.. I det 14.årh. hørte Nysa til de vigtigste af de byer i Schlesien, der var kendt for handel og håndværk. I middelalderen sørgede kirken for oprettelsen af flere hospitaler og plejehjem i Nysa. Eksistensen af en sogneskole i Nysa nævnes allerede i året 1300.I 1555 oprettedes det første trykkeri.
Nysa hørte under Habsburgermonarkiet, som i tidens løb øvede en væsentlig indflydelse på byens udvikling.
Trediveårskrigen (1618-1648) førte sammen med pesten til byens fald. Nysa blev offer for krigen tre gange. I 1632 blev byen plyndret af saksere og danskere. I 1642 ville svenskerne ødelægge forsvarsværkerne og satte ild til forsvarstårnene. Ilden bredte sig hurtigt til hele byen. Kun ved et mirakel – et pludseligt og kraftigt regnvejr – blev ilden slukket.
Krigens brutalitet medførte flere steder i Schlesien et fuldstændigt sammenbrud af bylivet, og vakte samtidig en religiøs fanatisme til live. Denne fanatisme viste sig bl.a. i Nysa i form af hekseprocesser. I årene 1650-51 blev alene i denne by 33 kvinder og 9 piger dømt for kontakt med djævelen og heksekunst og derfor brændt på bålet.

Trediveårskrigen havde vist, at byens forsvarssystem var for svagt. Man satte påfølgende mange kræfter ind på at styrke det mod nye farer, bl.a. et frygtet tyrkisk angreb.
Slutningen af det 17. og begyndelsen af det 18.årh. var igen en rig opgangsperiode for byen. Biskoppernes gunstige politiske og økonomiske styre gjorde Nysa til en af de største byer i Schlesien.
I 1741 blev Nysa belejret af den preussiske hær, der påbegyndte et bombardement af byen. Ialt blev der affyret omkring 3000 kugler og 1200 bomber. Nysa kom nu på preussiske hænder.
I 1757 forsøgte østrigerne at erobre byen, hvilket medførte nye ødelæggelser af byen. De schlesiske krige betød at Nysa nu forblev på preussiske/tyske hænder, en tilstand der varede til 1945.
Preussen gjorde byen til en fæstning – en by med kaserner og tusinder af soldater. Nysa blev et militært støttepunkt, hvor biskopperne fra Wrocław ikke længere havde meget at sige.
I 1807 – under Napoleonskrigene – var Nysa udsat for belejring i fire måneder. Belejringen efterlod byen i ruiner.
Sekulariseringen af kirkens ejendomme i 1810 betød afslutningen på bispestyret i Nysa.
Det 19.årh. medførte store ændringer. Der opstod adskillige industrivirksomheder, skolevæsenet udvikledes og i 1852 grundlagdes et teater, der virkede indtil slutningen af 2.verdenskrig. I 1878 blev jernbanen og en banegård anlagt.I 1888 gennemførtes kloakering og vandforsyning. I 1894 anlagdes en stor park i byen. I begyndelsen af det 20.årh. byggedes et elektricitetsværk og i 1920 et kommunalt stadion.
Byen klarede sig ganske godt i mellemkrigstiden, men blev dog i 1938 ramt af en oversvømmelseskatastrofe.
Den største tragedie i byens historie var dog ødelæggelserne i 2.verdenskrig. I marts 1945 blev byen bombarderet og ødelagt som følge af den Røde Hærs belejring. Byen skulle fra tysk side forsvares som en fæstning og blev dermed genstand for forbitrede kampe. Omkring 80% af byen blev ødelagt, og Nysa hører således til de hårdest ramte byer under 2.verdenskrig.
I 1946 blev de tilbageværende tyskere fordrevet fra Nysa og i deres sted indførtes polakker, der var fordrevet fra de polske østområder. Man begyndte at genopbygge byen, men mange bygninger kunne ikke længere genskabes.
I 1997 oplevede Nysa en ny oversvømmelse.

Turistattraktioner

Sankt Jakob og Sankt Agnieszkas Kirke . Kirkens historie går lige så langt tilbage som byen Nysa’s historie.Det nuværende sengotiske udseende fik kirken i årene 1424-30. Det ufuldførte klokketårn ved siden af kirken er fra 1477-1516; tårnets højde er ca.60 m (planlagt højde var 120 m).
“Den smukke Brønd” (“Piękna Studnia”) er én af de tidligere bybrønde; den er dækket med et smukt gitter i smedet jern, udført af Wilhelm Helleweg 1686.
Den Evangeliske Kirke (tidligere Sankt Barbara-kirken) er en gotisk bygning med tilføjelser i renæssance- og barokstil. Den stammer fra overgangen mellem det 14. og 15.årh. Kirken var oprindeligt kapel for Sankt Barbaras Hospital, det ældste hospital i byen.
Borgerhus ved Teatralna-gaden (det såkaldte Kanonia) i sen renæssancestil, med karakteristiske tvillingegavle.
Stadsteatret (det nuv. Nysa Kulturhus) blev opført 1852. Bygningen blev ødelagt i 1945. Efter genopbygningen taget i brug i 1980.
Bymuren (rester af muren) ved D.Chodowiecki-gaden. Det er en af de talrige ruiner fra middelalderen; stammer fra midten af det 14.årh.
“Det gamle Kommandantur” (“Stara Komendantura”) er en trefløjet bygning i barokstil fra 1.halvdel af det 18.årh. 1743-1873 var bygningen sæde for det preussiske kommandantur og fra 1915 til 2.verdenskrig var der her museum.
Bispegården (Dwór Biskupi) . Biskoppernes tidligere residens er et kompleks af bygninger i gotisk og barok stil, til dels med forsvarsanlæg. Bispegården er udbygget og ombygget i løbet af århundrederne. Bevaret er rester af forsvarsmurene og de gotiske forsvarstårne fra det 14.årh. Den nuværende hovedbygning er fra det 17.årh.
Bispeslottet (Pałac Biskupi) (nu museum) er en bygning i barokstil, opstået i 2 faser. Fra første fase stammer de tre fløje (fra 1670’erne), fra anden fase den fjerde fløj (1729), særskilt komponeret og med egen stilkarakter. Museet rummer interessante samlinger af kunst og kunsthåndværk samt arkæologiske samlinger.
Sankt Anna Seminariet (nu Statens Musikskole) er den ældste bevarede del af Jesuitterkomplekset.Bygningen opstod i 1656-57 og er et interessant eksempel på tidlig barok. Efter sekulariseringen af kirkens ejendomme blev bygningen hospital (1802) og i 1809 indrettedes der her en våbenfabrik.
Mariæ Himmelfartskirke (tidl. jesuitternes kirke) er en del af det tidl. Jesuitterkompleks. Det er jesuitternes første sakrale bygning i Schlesien, opført 1688-92.

Sankt Peter og Pauls Kirke . Dette er den smukkeste barokkirke i Nysa (1720-27) med rige dekorationer og inventar. Til kirken hører en klosterbygning fra 1708-13.
Samling af borgerhuse ved Bracka-gaden og på torvet : omhyggeligt og smukt rekonstruerede bygninger i renæssancestil/barokstil.
Stadens Vejerhus (Dom Wagi Miejskiej) (nu folkebibliotek) er et symbol på den i sin tid blomstrende handel i Nysa. Det er en imponerende bygning fra 1604, udført i nordlig renæssancestil.

Nysa-BudynekWagi PiotrFuz 1280
Stadens Vejerhus. – Photo by: Piotr Fuz

Fontanna Trytona . Dette springvand fra 1700 – 01 er udført efter mønster fra det italienske “Fontana dei Tritoni” af Bernini.
Wrocław-porttårnet (Wieża Bramy Wrocławskiej) med rester af bymuren. Tårnet er opført i 1351 som et led i byens middelalderlige forsvarsanlæg.

Omegnen

Nysa Rekreative Center (Nyski Ośrodek Rekreacji) ved Nysa-søen. Her har turister i sæsonen mulighed for at leje campinghytte, private værelser, parkere campingvogn eller slå telt op. Her er alle muligheder for at dyrke badeliv, sejlsport og alle andre former for vandsport.

Indkvartering:

Booking.com
Nysa (Byens officielle side på talrige sprog, herunder dansk. Her også oplysninger for turister).

Andre internetsider og kilder

Nysa (Byens officielle side på talrige sprog, herunder dansk)

Kort
Nysa
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software