Wschowa


Franciskanerklosterets kirke i Wschowa. – Billede af satynek fra Pixabay

Afstande i km

43 km sø, 46 km sv, 26 km sv, 26 km sø, 55 km nø, 18 km ø, 59 km s, 53 km v, 46 km, 51 km sø, 28 km sø, 22 km nv, 41 km nv, 80 km nv

Indbyggertal

14.700 (2005)

Beliggenhed og historie

Wschowa ligger i den østlige del af den nuværende Lubusz-region, nær grænsen til både Wielkopolska (mod øst) og Nedre Schlesien (mod syd).

Byen hørte tidligere til den historiske region Wielkopolska, og gennem hele historien har grænsen til Schlesien haft sit forløb få kilometer mod syd. Denne beliggenhed har på godt og ondt haft betydning for byens udvikling. Som den første skriftlige omtale af Wschowa anerkender historikerne en bulle fra pave Innocent II fra 1136 rettet til ærkebispen i Gniezno.
Oprindelsen til byen var en befæstning, en vagtpost, der skulle medvirke til at forbedre sikkerheden langs handelsruten fra bl.a. Wielkopolska til Tjekkiet. I det fjortende århundrede var byen allerede udviklet til et betydeligt center med selvstyre og egen starost.
Efter at byen i længere tid havde været skiftevis på storpolske og schlesiske fyrsters hænder, blev den 1343 erobret af kong Kazimierz den Store og lagt ind under det Polske Kongerige. I de følgende år udstedtes kongelige privilegier for byen, der bl.a. gav byens borgere toldfrihed. I 1404 fik Wschowa ret til at slå mønt og sælge salt. Byens vigtigste næringsvej, klædefremstillingen, udviklede sig kraftigt. Forsynet med byens kvalitetsstempel solgtes uldklæde fra Wschowa bl.a. i Rusland.
På grund af byens vækst begyndte man i 1600-tallet at opføre en ny by uden for bymuren, der i løbet af kort tid fik eget rådhus og forskellige institutioner. På samme tid grundlagdes i byen et farveri. Udover stadens eget møntsted fungerede i Wschowa også et kongeligt møntsted.
Endnu i første halvdel af det 18.årh. var Wschowa et stærkt center, både i økonomisk og politisk forstand; i en periode var byen sæde for både lovgivningsmæssige og diplomatiske aktiviteter fra den polske stats side og blev sammenlignet med byer som Kraków og Poznań.
Efter Polens anden deling blev byen indlemmet i Preussen. I 1800-tallet byggedes en landevej, der forbandt Wschowa med Głogów og Poznań, endvidere jernbanelinier til Głogów og Leszno. I samme periode grundlagdes flere nye industrivirksomheder, bl.a. en sukkerfabrik.
Efter 1.verdenskrig forblev Wschowa inden for Tysklands grænser. I 1939, ved udbruddet af 2.verdenskrig, forsøgte polske styrker at erobre byen, men uden held. Efter 1945 befandt Wschowa sig påny inden for Polens grænser.


Rådhuset i Wschowa

Turistattraktioner

Torvet (Rynek) .
Opbygningen af byens centrale plads minder om hovedtorvet i Krakow og torvene i mange schlesiske byer. Midt på torvet står rådhuset.
Rådhuset (på Torvet)
Det første gotiske og delvis træbyggede rådhus brændte i 1529; de murede dele af bygningen, herunder det karakteristiske, monumentale tårn, blev dog stående. Sin nuværende, neoromanske karakter fik rådhuset i 1860-70, i hvilken forbindelse bygningens omfang blev stærkt forøget. Rådhuset er i 3 etager med tårnet placeret i det nordvestlige hjørne. Rådhustårnet er grundlæggende kvadratisk, men fra og med 2.etage er det ottekantet; 3.etage, der er smallere, er forsynet med en svalegang.
Sognekirken (på Plac Farny)
Sankt Stanisław Kirke nævnes første gang 1435. Efter branden i 1685 blev den genopbygget efter tegning af Pompeo Ferrari, en arkitekt, der var knyttet til Leszczyński-familien i Rydzyna, og iøvrigt stod bag opførelsen af adskillige kirker i Wielkopolska. Bygningen er en treskibet basilika i barokstil, men med overleverede gotiske stiltræk og et imponerende tårn på 68 m i højden. Kirkens indre er rigt udstyret. På vestvæggen findes et værdifuldt billede fra det 18.årh. med et panorama over byen fra den periode.
Den Evangeliske Kirke i Den gamle By (“Kristi Krybbes Kirke”)
Kirken blev bygget i 1604 ved bymuren. I en periode efter 1945 blev kirken ikke brugt til kirkelige formål, men som magasin. Den er oprindeligt bygget i gotisk tradition med et senbarokt indre. Det sammenhørende bygningskompleks bestod oprindeligt af kirken, kirketårnet (et tidligere forsvarstårn), skolen og præsteboligen.
Franciskanerordenens Klosterkompleks
Dette klosterkompleks ved ul.Klasztorna tilhørte tidligere Bernardinerordenen og er beliggende uden for Den gamle By. Bernardinerordenen kom til Wschowa i 1457 og byggede her en kirke og et kloster; de første bygninger var udført i bindingsværk. I midten af 1500-tallet overtog protestanterne kirken og klosteret brændte. Bernardinermunkene flyttede til Kościan, men vendte i midten af 1600-tallet tilbage til Wschowa, hvor de genopbyggede klosteret og kirken. Efter klosterets nedlæggelse i 1827 blev der indrettet skole i klosterbygningen. I 1945, da Wschowa igen var en del af det katolske Polen, blev klosterkomplekset overtaget af Franciskanerordenen.
Bymuren.
Bymuren og voldgraven omgav tidligere hele byen. Forsvarsanlægget var omtrent cirkelformet og omgiver nu Den gamle Bys areal. Der er stadig bevaret dele af muren, der i sin tid (14.årh.) sandsynligvis blev bygget som erstatning for en endnu tidligere befæstning af træ og jord. Muren blev flere gange udbygget og forstærket i de følgende århundreder. Muren er hovedsagelig bygget af natursten, dog delvis af mursten. På visse afsnit er muren bevaret i en højde på 2-4 meter over voldgravens niveau. To porte førte gennem fæstningsværkerne og ind til byens centrum: fra syd Brama Głogowska og fra nord Brama Polska. I 1800-tallet blev portene og en del af muren revet ned. Størstedelen af muren er dog bevaret sammen med porttårnet ved Brama Polska, der i det 17.årh. fandt anvendelse som klokketårn ved den evangeliske kirke.
Den evangeliske Kirkegård.
Denne kirkegård, der blev anlagt i 1609 uden for bymuren, er med hele sit anlæg (muligvis med italiensk forbillede), sine grønne områder og smukke gravskulpturer et fornemt eksempel på protestantisk kirkegårdskunst fra det 17.-19.årh. og samtidig et dejligt og fredfuldt sted at vandre rundt i. Desuden bringer gravstenenes indskrifter vidnesbyrd om byens historie.
Borgerhuse.
I Wschowa findes det største antal bevaringsværdige borgerhuse i Wielkopolska, opført med gavlen ud mod gaden, med smukke facader og rigt udstyrede interiører. Til de mest interessante hører 3 stenhuse i renæssancestil, opført i det 16.årh. Det ene af disse rummer nu Wschowa-egnens Museum.
Szlichtyng-palæet
ved ul.Głogowska er fra slutningen af det 18.årh. og rummer nu en musikskole.

Omegnen

Przyczyna Górna (3 km v)
Den gotiske kirke i Przyczyna Górna er omgivet af en mur; i kirkens indre findes værdifulde malerier fra det 15. og 16.årh.
Dębowa Łęka (4 km nø)
Kirken i denne landsby rummer en gotisk skulptur af Madonna med Barnet, der stammer fra det 15.årh. Se også Brodowski-palæet.
Osowa Sień (4 km n)
Den gotiske Sankt Fabian og Sankt Sebastian Kirke er fra det 14.årh. med et træbygget tårn fra det 18.årh.; her ser man gravplader over familien Ossowski. Denne landsby var hjemsted for slægten Dołęga-Ossowski; nær kirken findes den klassicistiske herregårdsbygning fra begyndelsen af det 19.årh., omgivet af en stor park med en kanal og en kunstig ø.

Indkvartering

Booking.com
Powiat Wschowski

Spisesteder:

Powiat Wschowski

Andre internetsider og kilder

Wschowa

Powiat Wschowski

Kort
Wschowa
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software