Łomża


Panorama over Łomża. – Photo by: Patryk Korzeniecki, Łomża Panorama, CC BY-SA 3.0

Afstande i km

Nowogród
16 km nv, 106 km nø, 79 km ø, 103 km sø, 62 km nø, 163 km nv, 36 km sv, 47 km s, 58 km nv, 95 km sv, 136 km sv, 27 km sø

Indbyggertal

62.249 (2006)

Beliggenhed og historie

Łomża ligger ved floden Narew og – sammen med sit opland – i det område i den nordøstlige del af landet, der kaldes “Polens Grønne Lunger”, et område, der hører til de få, endnu ubesmittede naturområder i Europa, og som besidder enestående landskabsmæssige værdier.

Łomża opstod i det 10.årh. i en afstand af ca. 5 km øst for det nuværende bycentrum, på Narew-floddalens stejle bred. Betydelige rester af bebyggelse og forsvarsanlæg fra denne første tid findes på de to høje, der kaldes hhv Dronning Bonas Høj og Sankt Wawrzyniec’s Høj. Byen blev flyttet til det nuværende sted i 2.halvdel af det 14.årh.Købstadrettigheder fik Łomża i 1418 af fyrste Janusz I Mazowiecki.
Efter den sidste masoviske fyrstes død og efter at Mazowsze var lagt ind under den polske krone i 1526, blev Łomża en kongelig by. Den største opblomstring oplevede byen i det 15. og 16.årh.
Łomża lå på flodruten Narew-Wisła og rådede over en havn og 6 broer. Byen var omgivet af volde. Fra Łomża udgik vigtige handelsruter til Prusy, Wilno, Rusland og til Vesteuropa. Byen var et center for handel, håndværk samt lokal og regional administration. Midt i det 16.årh. talte byen 3300 indbyggere, over 540 huse, og 7 kirker; den havde en kongsgård, et bronzestøberi, våbenlager, badehus, kornmagasiner, saltmagasiner og andre bygninger. Fra midten af det 17.årh. fulgte en nedgangstid for byen, forårsaget af krigene med Sverige samt af talrige brande og naturkatastrofer.
Under Polens deling kom Łomża under Rusland. En hurtig udvikling af byen fandt sted i årene 1867-1915, hvor Łomża var blevet hovedstad i Łomża-guvernementet og dermed sæde for både guvernements-, distrikts- og bystyre; 1.verdenskrig bremsede denne udvikling.
2.verdenskrig bragte store ødelæggelser; omkring 70% af byen blev lagt i ruiner. Som følge af deportationer og drab faldt befolkningstallet med ca 60%. Łomża blev befriet d. 13.sept. 1944.
I årene 1946-1975 blev den ældste del af Łomża genopbygget og i samme periode blev der bygget flere nye boligkvarterer. I 1975 blev byen hovedstad i Łomża Amt, en funktion der varede indtil 31.12.1998.1978-1990 skete der en voldsom vækst, både erhvervsmæssigt og med hensyn til boligbyggeri. Nye boligkvarterer opstod.


Huse på det gamle torv i Łomża

Turistattraktioner

Det gamle Torv (Stary Rynek)
Torvet er en firkantet plads, fra hvis 4 hjørner der udgår gader i lige linier. Den vigtigste bygning på torvet er rådhuset.Oprindeligt stod rådhuset midt på torvet; nu står det på torvets østlige side; det er en to-etages bygning i klassicistisk stil.
I stedet for de tidligere klassicistiske huse fra det 19.årh. er der (i 1950’erne) på sydsiden af torvet opført en række pseudobarokke bygninger.

Sankt Mikael Ærkeenglens Kirke (Kościół Św. Michała Archanioła)
Bygningen af denne kirke er påbegyndt før 1504. Byggeriet blev bekostet af fyrstinde Anna Mazowiecka og hendes sønner: Janusz og Stanisław. Kirken er sengotisk med barokke elementer på facaden. Bygningen er treskibet med lavere sideskibe. Vinduerne er spidsbuede med glasmosaikker. Der er mange gravsteder i kirkens indre.Kirken (katedralen) er i sin helhed bygget af mursten. Bygningen længde er 53 m. og bredden 23 m.; hovedskibet er 17 m. højt og sideskibene 13 m.

Bendiktinerordenens Kirke og Nonnekloster
Benediktinerordenen kom til Łomża (fra Toruń) i 1627. Denne kirke er opført 1857-63. Dens indre er treskibet med adskilt kor. Der er et neoromansk marmoralter. Der ses adskillige billeder i kirken, således en fremstilling af Jomfru Maria fra midten af det 17.årh. Klostret er opført ved siden af kirken.

Kapucinerordenens Kirke
Denne kirke, der er indviet til Den Lidende Gudsmoder, blev bygget 1781-98. Kirken rummer et senbarokt hovedalter og tre sidealtre, ligeledes i senbarok stil. Facaden er flad og tredelt. På pladsen foran facaden står en figur af Guds Moder fra Częstochowa (Ferdynand Jarocha, 1966).

Museet for det Nordlige Mazowsze (Muzeum Północno-Mazowieckie)
I museet findes såvel etnografiske som arkæologiske samlinger. Der findes også en interessant rav-samling. Her udstilles ravfund fra området omkring Narew’s midterste løb; man anvender betegnelsen: Samlingen af rav fra Kurpie.(“Kurpie” er navnet på den etnografiske region omkring Łomża og Ostrołęka; befolkningen kaldes “kurpiowie”). Det er den største regionale samling i sin art i Polen og ganske enestående med en rig dokumentation af ravets historie og vor viden om rav.
De arkæologiske samlinger beskriver det tidligere Łomża amts forhistorie fra oldstenalderen og indtil den sene middelalder. De fundne genstande fra stenalderen stammer fra tilfældige fund; det drejer sig bl.a. om pilespidser af flint fra den sene stenalder, redskaber fra den mellemste stenalder, adskillige økser fra yngre stenalder m.m.
Den historiske samling omfatter museumsgenstande af forskellig art: arkivalier, billeder og postkort, landkort, bøger, aviser, skolebøger, militære emner, brugsgenstande, tekniske indretninger m.v.

Omegnen

Łomża ligger på en smuk klint, omgivet af sumpområder med en helt speciel flora og fauna. Mod sydøst er byen nabo til et naturreservat, der lagde grunden til skabelsen af Łomża Landskabspark / Narew-dalen. Byen er en glimrende base og udgangspunkt for dem, der forstår at værdsætte enestående natur.

Nowogród .
Nowogród er en lille by beliggende 16 km nordvest for Łomża ved floderne Pisa og Narew’s sammenløb. I byen findes et meget interessant friluftsmuseum “Skansen Kurpiowski”. (Kurpiowie er – som ovenfor nævnt – betegnelsen på den oprindelige befolkning i den oprindelige Mazowsze-region, omkring Narew-floden og dens bifloder). Frilandsmuseet har karakter af en etnografisk park. Her præsenteres traditionelle træbygninger på baggrund af det lokale landskab. Det drejer sig fortrinsvis om bygninger fra 1800-tallet: landhytter, gårde, skovløberhuse, vindmølle, vippebrønd, smedje, vandmølle m.m. I skovløberhuset kan man bese en samling af folkedragter fra Kurpie-egnen.

Indkvartering

Booking.com
Łomża (Byens officielle side findes i versioner på ialt 104 sprog)(se nedenfor) – med praktiske oplysninger for turister

Spisesteder:

Łomża (Byens officielle side findes i versioner på ialt 104 sprog)(Se nedenfor) – med praktiske oplysninger for turister

Andre internetsider og kilder

Łomża (Byens officielle side findes i versioner på ialt 103 sprog !!!. Det vil sige alle europæiske sprog (hvorunder engelsk, tysk, fransk og alle de nordiske sprog) samt mange afrikanske og asiatiske sprog).

Kort
Łomża
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software