Otmuchów


Palæet Zamek Dolny, for tiden sæde for byens administration. – Photo by: Pitcairn2424, Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie, CC BY-SA 3.0

Afstande i km

53 km nv, 65 km nø, 32 km sø, 60 km nø, 43 km v, 68 km ø, 12 km ø, 67 km nø, 13 km v, 40 km sø, 57 km nv, 100 km nv, 37 km nv, 32 km nv, 24 km sv

Indbyggertal

5.300 (2006)

Beliggenhed og historie

Otmuchów er smukt beliggende mellem to søer i den sydvestlige del af Opole Amt (Schlesien). Umiddelbart vest for byområdet ligger Otmuchów-søen (Jezioro Otmuchowskie) og mod øst Nysa-søen (Jezioro Nyskie). Søerne forbindes af floden Nysa Kłodzka, der forløber syd om byområdet. Denne flod kommer fra sydvest og løber igennem – eller forbi – byerne Bystrzyca, Kłodzko, Bardo, Paczków, Otmuchów – samt videre mod øst og nordøst: Nysa og Lewin Brzeski, hvorefter den ender med at udmunde ud i Odra.
Otmuchów har et af de ældste borganlæg i Schlesien. Indtil 1810 hørte borgen og byen under bispestolen i Wrocław. Byen fik købstadrettigheder i 1347. I det 14.årh. blev byen omgivet af en mur. Efter talrige krige og brande er en stor del af bygningerne dog blevet ødelagt, og de genopbyggede bygninger har i et vist omfang skiftet udseende. Bl.a. som følge af krigsødelæggelser mistede byen en del af sin betydning til fordel for nabobyen Nysa, der i sin tid var hovedstad i bispefyrstendømmet.
Det antages, at der allerede før kristendommens indførelse i Polen fandtes en slavisk bosættelse på stedet. Da bispedømmet Wrocław opstod i år 1000 blev Otmuchów biskoppens ejendom – såvel som andre nærliggende byer. Dette omtales i en bulle fra pave Hadrian IV i 1115, der iøvrigt er et af de ældste dokumenter, der beskæftiger sig med schlesisk historie. Her nævnes 15 borgdistrikter som hørende under bispestolen i Wrocław og herunder altså Otmuchów. Borgen såvel som omkringliggende ejendomme omtales som bispens direkte ejendom. Man ved at der i 1261 eksisterede et borgfogedembede i Otmuchów, hvorunder hørte såvel domstolsmyndighed som skatteopkrævning. I 1428 blev byen erobret og plyndret af hussitterne. Et nyt angreb fulgte i 1430, hvorved borgen faldt i hussitternes hænder. Herefter måtte såvel borgen som bymuren genopbygges. Trediveårskrigen (1618-1648) bragte nye ødelæggelser; først efter denne krig fulgte en opblomstringstid for byen. Borgen var bispesæde og kirken fik påny rang af stiftskirke. Biskop Franciszek Ludwik (1683-1732) byggede en ny barokkirke, opkaldt efter Sankt Nikolaj (Mikołaj), ligesom borgen blev ombygget. Mange kunstnere blev inviteret til byen for at virke her. Under de schlesiske krige, i 1741, blev Otmuchów indtaget af preussiske styrker. Krigen medførte bombardementer og ødelæggelser. Som følge af de schlesiske krige kom byen under preussisk styre. Sekulariseringen, der gennemførtes efter et dekret af 1810, betød afslutningen på bispestyret i byen. I 1820 blev byen Otmuchów med borgen overdraget som gave til statsmanden Wilhelm von Humboldt, og byen forblev på denne families hænder indtil 1924. I 2.halvdel af det 19.årh. skete der en vis industriel udvikling i byen, således opstod der en sukkerfabrik, iøvrigt den største i Øvre Schlesien; fabrikken undergik en modernisering i 1924. Der opførtes en stor spærredæmning ved byen fra 1928-33. Fra 1945 hørte Otmuchów under den polske stat. Efter krigen satser byen fortrinsvis på turisme og industri.


Rådhuset i Otmuchów

Turistattraktioner

De vigtigste seværdigheder i Otmuchów er borgen, der beliggende på sin borgbanke dominerer omegnen. På en nærliggende banke står den smukke barokkirke fra slutningen af det 17.årh. På torvet ser man rådhuset fra det 16.årh. Den største industrivirksomhed er sukkerfabrikken, opført i det 19.årh.

Bispeborgen (Zamek biskupi)
Borgen er byens vartegn og et symbol på byens mangeårige forbundethed med bispestolen i Wrocław. Borgen og borgparken ligger i byens sydlige del, nær floden. Borgen blev opført i sten i det 13.årh. på stedet for en tidligere træbefæstning, men blev siden ombygget flere gange. I 1585-96 blev borgen således ombygget i renæssancestil, et projekt, der blev ledet af biskop Andreas von Jerin. Bygningerne blev siden renoveret efter de beskadigelser, der fandt sted under trediveårskrigen og den første schlesiske krig. Efter at Wilhelm von Humboldt havde overtaget ejendommen, blev bygningernes indre fornyet. I 1935 indrettede byen den imponerende borg til turistmæssige formål.
I borgparken befinder sig 2 biskoppelige lystslotte, begge fra begyndelsen af 1700-tallet; det ene betegnes som et jagtslot; om det andet slot se nedenfor under: Zamek Dolny.

Zamek Dolny (Forborgen)
Dette palæ, der kaldes Zamek Dolny, dvs. Forborgen, eller bare Pałac (Slottet) er det ene af de to biskoppelige lystslotte i byen. Palæet er opført i 1706-07 i barokstil – efter tegning af Nysa-arkitekten Michael Klein, og det var residens for biskop Franciszek Ludwik. I dag rummer det den kommunale administration.

Stiftskirken
Denne kirke, der er indviet til Sankt Nikolaj, nævnes første gang i det 14.årh., men den gotiske bygning blev ødelagt under hussitternes angreb. Først i 1691-93 fik man mulighed for en genopbygning. Det blev nu en barokkirke med to tårne. Kirkens indre hører til de smukkeste kirkeinteriører i Schlesien. Højalteret er skabt af Johann Weinmann og Michael Willmann. Loftsmalerierne er udført af Karl Dankwart.Stiftskirken ligger vest for torvet.

Rådhuset (Ratusz)
Rådhuset i Otmuchów er et af de smukkeste renæssancerådhuse i Schlesien. Bygningens historie går tilbage til det 14.årh. Efter hussitternes ødelæggelser i byen finansierede biskop Jakob von Salza en genopbygning af rådhuset i 1537. Bygningen blev i 1575 forsynet med et stort solur. Tårnet er tilføjet i 1604.

Spurvetårnet (Wieża Wróbla)
Spurvetårnet er en rest af den tidligere bymur. Oprindeligt var der 3 byporte med porttårne i forbindelse med muren: Brama Młyńska mod syd, Brama Grodkowska mod nord og Brama Nyska mod øst. Det bevarede porttårn, Wieża Wróbla, stod ved Nysa-porten. Tårnet er bygget i 2.halvdel af det 14.årh. og blev i 1566 forsynet med en smuk attika i renæssancestil. Tårnet fungerede i sin tid også som byens arresthus.

Sankt Anna’s Kirke
Hvor kirken står nu, fandtes i middelalderen byens hospital og et kapel. I 1895 rejstes en ny kirke i neogotisk stil, der fungerede som kirkegårdskapel.

Omegnen

Otmuchów-søen (Jezioro Otmuchowskie)
Søen, der ligger lige vest for byen, smukt placeret i landskabet, er et vandreservoir, der blev etableret i 1928-33 og dækker ca. 2.000 ha. Rundt om søen, der har gode sandstrande og mange landingspladser, findes adskillige feriecentre. På søen kan man dyrke alle former for vandsport; iøvrigt er søen kendt i lystfiskerkredse som et godt fiskested, især fiskeri af sandart.

Indkvartering

Booking.com
Gmina Otmuchów (Byens officielle side) – her også praktiske informationer for turister

Andre internetsider og kilder

Gmina Otmuchów (Byens officielle side)
otmuchow.info (Versioner på polsk, tysk og tjekkisk)

Trykt litteratur:
Otmuchów. Szkice do portretu miasta. Af Marek Sikorski og Mirosław Grudzień. Otmuchów, 1995.

Kort
Otmuchów
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software