Ziębice


En del af torvet i Ziębice

Afstande i km

Lewin Brzeski
54 km nø,
Niemodlin
51 km nø, 30 km sv, 57 km nø, 39 km nv, 64 km sø, 28 km nø, 8 km nv, 26 km sv, 41 km sv, 34 km nv, 41 km sø, 79 km nø, 32 km sø, 19 km s, 24 km n, 58 km nv, 84 km n, 18 km v, 32 km sv

Indbyggertal

9.470 (2006)

Beliggenhed og historie

Ziębice ligger i den sydøstlige del af det Nedreschlesiske Amt, 84 km syd for Wrocław, ved floden Oława.

Ved den tatariske invasion i Schlesien i 1241 og de heraf følgende ødelæggelser var Ziębice en lille bebyggelse ved navn Sambice. Kort før 1250 fik byen købstadrettigheder. I de følgende århundreder blomstrede byen under herskere af Piast-slægten. I årene 1322-1448 fandtes et selvstændigt fyrstendømme med centrum i Ziębice (Księstwo Ziębickie), der omfattede et stort område med bl.a. byer som Strzelin, Dzierzoniów, Ząbkowice og Paczków. Siden kom byen under tjekkisk styre, men efter de schlesiske krige i midten af det 18.årh. hørte Ziębice under Preussen. Fra det 19.årh. fik Ziębice mere karakter af industriby, idet der opstod en konservesfabrik, keramiske virksomheder, sukkerfabrik og bryggeri. Fra 1945 hørte byen igen til Polen.


Rådhusbygningen på torvet i Ziębice

Turistattraktioner

Den gamle by i Ziębice inden for murene omfatter et stort antal gamle og værdifulde bygningsmindesmærker. Den middelalderlige byplan er bevaret.
I en næsten cirkelformet kreds omkring den gamle by – lige uden for de bevarede dele af bymuren – går nu ringgaden ul.Wałowa (Voldgade).

Rådhuset
Den nuværende rådhusbygning ved torvet er resultatet af en grundlæggende ombygning omkring 1890. Af den tidligere bygning står nu kun tårnet i renæssancestil (fra 1561) tilbage. Af kommunale kontorer har folkeregisteret til huse i bygningen ved torvet, mens huset iøvrigt rummer Regionalmuseet, der specialiserer sig i udstillinger af husholdningsredskaber.

Sankt Jørgens Kirke (Kościół św. Jerzego)
Kirken er det ældste bygningsmindesmærke i byen og er sammensat af et toskibet kirkerum i tidlig gotisk stil fra 1265-75 og et treskibet, sengotisk kor fra 1477-1504. Senere ombygninger har ikke væsentlig ændret den oprindelige form, og vi har således elementer af gotik, renæssance, barok og rokoko ved siden af hinanden. Ved siden af kirken findes et klokketårn fra det 15.årh. – Kirkebøgerne går tilbage til 1638.


Sankt Jørgens Kirke (Kościół św. Jerzego)

Korsherreordenens Klosterkompleks
går tilbage til det 13.årh. og omfatter Sankt Peter og Pauls Kirke, bygget i 1726-30 i barokstil, og klosterbygningen fra det 18.årh.

Den tidligere evangeliske kirke
er opført i 1796-97 på det sted, hvor Ziębice-fyrsternes borg lå i det 14.-15.årh.

Kristi Legemes Kapel (Kaplica Bożego Ciała)
er et lille barokkapel, bygget i 1738.

Bymuren og Brama Paczkowska
Bymuren er opført ved overgangen mellem det 13. og 14.årh. Dele af muren samt porttårnet Brama Paczkowska er stadig bevaret. Der er sket ombygninger af muren i det 15. og 16.årh. – Oprindeligt var der 5 porte: Brama Nyska, Paczkowska, Wrocławska, Zamkowa og Tkacka.Voldgraven omkring byen blev fyldt op i 1780 og man begyndte at rive bymuren ned i 1819-50. De bevarede dele står hovedsageligt i den nordøstlige del af byen. Den bevarede byport: Brama Paczkowska blev opført i slutningen af det 13.årh. og ombygget i 1324. Porttårnet er firkantet med en bueformet passage og er dækket med en kegleformet hjelm.


Brama Paczkowska. Den sydlige byport i Ziębice

Omegnen

I landsbyerne omkring Ziębice findes adskillige eksempler på kirkekunst, kapeller og kirker samt nogle grænsesten fra det 13.årh., der har betegnet grænsen mellem fyrstendømmet Ziębice og det såkaldte bispefyrstendømme, dvs. Nysa-Otmuchów-området. Særligt betydningsfuld er Henryków, en gammel landsby med et cistercienserkloster og Witostowice med sin borg ved vandet.

Sankt Johannes-grænsen (Granica św.Jana)
I slutningen af det 13.årh. afmærkede man – på foranledning af fyrste Henryk Probus og biskop Tomasz af Wroclaw – grænsen til det såkaldte bispefyrstendømme, der sandsynligvis var oprettet af Bolesław Chrobry. Grænsen blev betegnet med grænsesten, hvoraf 6 er bevaret indtil i dag.

Witostowice (13 km nord for Ziębice)
Witostowice er en lille landsby med mange rekreative værdier nord for Ziębice.
Borgen i Witostowice:
I landsbyen findes en historisk borg, der i en periode var residens for abbederne i klosteret i Henryków. Borgen blev bygget på initiativ af fyrsterne af Ziębice, sandsynligvis i begyndelsen af det 14.årh. Bygningerne – der nu desværre er i forfald – består af fløje mod 3 verdenshjørner (herunder et beboelsestårn i 5 etager), men med en åbning mod vest. Omkring bygningerne findes befæstninger af sten og jord og yderst en ringmur; desuden er der en bred voldgrav.
Rundt om Witostowice strækker sig naturskove på stejle højdedrag.

Henryków (8 km nordvest for Ziębice)
Henryków er en landsby ved Oława-floden nordvest for Ziębice, først og fremmest kendt for sit store klosterkompleks.
Henryków .


Den tidligere evangeliske kirke i Ziębice

Indkvartering

Booking.com
Ziębice (Kommunens internetside på polsk, engelsk og tysk). – Her også praktiske informationer for turister.

Spisesteder:

Ziębice (Kommunens internetside på polsk, engelsk og tysk). – Her også praktiske informationer for turister.


Bevarede dele af bymuren omkring Ziębice

Andre internetsider og kilder

Ziębice (Kommunens internetside på polsk, engelsk og tysk)

Kort
Ziębice
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software