Stary Sącz


Porttårnet med indgangen til Klara-søstrenes Kloster i Stary Sącz

Afstande i km

64 km n, 48 km ø, 29 km nø, 117 km nv, 42 km sø, 36 km nv, 56 km nv, 45 km sø, 11 km n, 68 km sv, 20 km s, 12 km s, 41 km sv, 86 km n

Indbyggertal

9.200 (2010)

Beliggenhed og historie

Stary Sącz ligger syd for Nowy Sącz, mellem floderne Dunajec og Poprad, umiddelbart syd for Poprad’s udløb i Dunajec.
Byens historie går tilbage til tiden omkring den første polske statsdannelse, og dens grundlæggelse skyldes beliggenheden nær Poprad, der dengang var den letteste vej til Ungarn og videre til det sydlige Europa. I 1257 overdrog fyrste Bolesław Wstydliwy Sącz-området til sin hustru Kinga, der i 1280 grundlagde to franciskanerklostre (munke- og nonnekloster) i byen Sącz. Kinga døde i klosteret i 1292. I samme år – 1292 – beordrede kong Wacław II i et privilegiebrev grundlæggelse af en ny by med navnet Sącz ca. 11 km nord for den hidtidige by. Det hidtidige (Gamle) Sącz kaldtes herefter Stary Sącz og den nye by Nowy Sącz. I 1604 påbegyndtes opførelsen af det nuværende klosterkompleks. Stary Sącz og omegn blev annekteret af Østrig i 1770.


Klara-søstrenes Kloster. Den nordlige side af den nordre klostergård

Turistattraktioner

Klara-søstrenes Kloster (Zespół Klasztorny ss Klarysek).
Efter grundlæggelsen i 1280 opførtes nonneklosteret i første omgang som en række enkeltstående træbygninger, hvor nonnerne boede.I 1601 blev der truffet beslutning om opførelse af klosterbygninger i sten og arbejdet blev overdraget bygmester Jan di Simoni fra Kraków. Komplekset bestod og består stadig af klosterbygninger i fire fløje, der er forsynet med søjlegange ud mod en indre klostergård. Nord for disse fire fløje står klosterkirken og nord for denne findes den nordre klostergård; indgangen til denne og dermed til hele komplekset foregår via porttårnet, der i sin nuværende form er fra det 18.årh. Hele komplekset blev beskyttet med en ydre fæstningsmur og fæstningstårne (hvoraf ét er bevaret). Det kan tilføjes, at de franciskanske Klara-søstre repræsenterer en kontemplativ orden med en ganske streng ordensregel.
Klosterkirken ved Klara-søstrenes Kloster (Den Hellige Treenigheds Kirke / Kościół p.w. Świętej Trójcy) .
Allerede omkring 1285 opførtes den første kirke på stedet – i træ, dvs. samtidig med de første klosterbygninger. Senere opførtes bygningen i sten. Kirken – i gotisk stil – indviedes i 1332. Kirken er indvendigt udsmykket i barokstil, bl.a. med billeder, der viser scener af klostergrundlæggerens liv.
Torvet.
Det centrale torv er en del af det middelalderlige byanlæg. Torvet er firkantet, næsten kvadratisk, og med de fire sider præcist orienteret mod de fire verdenshjørner.


Østsiden af torvet i Stary Sącz med regionalmuseets bygning og med klosterets porttårn i baggrunden

Regionalmuseet (Muzeum Regionalne)
Regionalmuseet, der blev grundlagt i 1954, befinder sig i en smuk, historisk bygning på torvet.
Sankt Elizabeth-sognekirken (Kościół parafialny p.w. Św. Elżbiety)
Kirkens opståen kan føres tilbage til byens første grundlæggelse. En præstegård i Sącz omtales i 1299, hvilket vidner om en sognekirke på det tidspunkt. Den nuværende kirkebygning går tilbage til det 14. eller 15.årh. Efter en stor brand i 1644 blev kirken genopbygget, og kirketårnet blev tilbygget i 1686.


Torvets vestside. I baggrunden ses sognekirken (Sankt Elisabeth-kirken)


Klara-søstrenes Kloster. Statuen af Sankt Kinga i den nordlige klostergård

Indkvartering

Booking.com
Miasto i Gmina Stary Sącz – med praktiske oplysninger for turister

Spisesteder:

Miasto i Gmina Stary Sącz – med praktiske oplysninger for turister


Klosterkirken, indviet til den Hellige Treenighed og Sankt Klara, set fra den nordre klostergård

Andre internetsider og kilder

Miasto i Gmina Stary Sącz


Den nordlige side af torvet i Stary Sącz

Kort
Stary Sącz
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software