The Polish national anthem

(“Jeszcze Polska nie zginęła …”. – Mazurek Dąbrowskiego)

Jeszcze Polska not zginęła

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy me żyjemy.
Co took obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisł, przejdziem Wartę,
Bedding Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wracał się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Mówił ojciec do swej Basi
Cały zapłakany:
“Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.”

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

(Text: Józef Wybicki)

Even Poland is not lost

Even Poland is not lost,
As long as we live.
What our foreign power has ripped away,
Will we recover with sword.

March, march Dabrowski,
From Italy to Poland.
Under your command
We unite with the people.

We go over Wisla, over Warta,
Yes we stay’r poles.
Bonaparte gave an example of,
How we win the victory.

March, march Dabrowski,
From Italy to Poland.
Under your command
We unite with the people.

Like Czarniecki at times heavy
During the Swedes' conquest
Returned across the sea
For his fatherland to save.

March, march Dabrowski,
From Italy to Poland.
Under your command
We unite with the people.

Said a father to his Basia
Touched to tears of joy:
Just listen, listen, it's our own,
Which is where the drum hits.

March, march Dabrowski,
From Italy to Poland.
Under your command
We unite with the people.

(Danish translation by Christian Spangshus 1998)

Translated into English by Google Translate. Spangshus.dk accept no liability for any errors or omissions in translation.

Search for accommodation
Booking.com
Search


Denne side er også tilgængelig på dansk. This page and contents is (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Based on Inviator software by ISCA Software