Klostre i Polen


Klosterbygningen i Henryków, Nedre Schlesien

1. Forord. – 2. Klosterordener. – 3. Enkelte klosterbygninger. – 4. Lokaliteter. – 5. Regioner. – 6. Links

Forord

Ordet kloster på dansk såvel som klasztor på polsk kommer af det latinske udtryk claustrum, der egentligt betyder slå eller skodde, jvf. verbet claudo (lukker), clausum (et lukket sted), men som på middelalderlatin bliver betegnelsen for et kloster, altså et lukket sted eller område, dvs. et rum eller en institution, der lukker sig om sig selv eller med andre ord lukker omverdenen ude. Af samme oprindelse er ordet klausur (af clausura, polsk: klauzura), der dels betegner den helt lukkede del af et klosterkompleks, dels de klosterregler, der regulerer ordensbrødrenes og – søstrenes kommunikation med omverdenen. Klosterbegrebet forekommer ikke blot i forbindelse med kristendommen, men også i andre religioner. Munke og nonner i Polen såvel som i andre katolske lande, incl. Danmark før reformationen, valgte isolationen og de afsavn, den medførte, for at kunne fordybe sig i troen og undgå det verdslige livs fristelser. Men de enkelte ordeners klosterregler var forskelligartede. Klosterlivet blev i mange tilfælde kombineret med praktiske gøremål såsom have- og landbrug i forbindelse med klosteret, intellektuelle arbejder såsom afskrivning af bøger eller velgørende virksomhed i lokalsamfundet såsom sygepleje.
De ortodokse klostre i Polen betegnes med det polske ord monaster (via østslavisk, således russisk: monastyr’ fra græsk: monasterion). Jvf. også det engelske monastery).

I middelalderen og i de følgende århundreder, overvejende til og med 1700-tallet, opførtes en mængde klostre i Polen – det først i 900-tallet og mange i 1200-tallet. Efter Polens deling i slutningen af 1700-tallet forårsagede de tre besættelsesmagter, men især Preussen, omkring århundredeskiftet og i begyndelsen af 1800-tallet en nedlæggelse af et stort antal klostre. Efter at munkene eller nonnerne havde forladt de nedlagte klostre, blev bygningerne anvendt til andre, ofte verdslige formål, som skoler, fængsler, offentlig administration eller andet. Da Polen efter 1.verdenskrig genopstod som et selvstændigt – og katolsk – land, fulgte bedre tider for klostrene, hvoraf en del igen blev overtaget af de oprindelige klosterordener – eller andre ordener, mens nye klostre blev bygget. De omfattende ødelæggelser under 2.verdenskrig ramte også mange klostre. Efter krigen – men især efter afslutningen på den kommunistiske periode i 1989 – foregik en ny opblomstring af klosterlivet i kraft af den katolske kirkes kraftigt styrkede position i samfundet.

Nærværende oversigt omfatter klosterbygninger i Polen med angivelse af de munke- eller nonneordener, der driver eller har drevet klostrene – og lokalisering af klostrene i form af et stednavn, der indeholder et link til siden om byen i “Turist i Polen”, når en sådan side er udarbejdet. Derudover kan man finde links til officielle bysider på listen over polske byer under “Turist i Polen”.
Der er tale om i dag (2007) eksisterende bygninger, uanset om de i dag anvendes som kloster eller til andre formål. Tidligere klosterbygninger, der er nedrevet og herefter totalt ombygget til andet formål, er ikke medtaget. Historiske bygninger, hvoraf der ikke længere findes spor eller kun ubetydelige spor, er ikke medtaget. En enkelt, mere markant ruin (Oborniki) er medtaget.
Oplysningerne om munke- og nonneordener omfatter: 1) Ordenens navn (populærbetegnelse) på dansk – som overskrift; 2) Populærbetegnelse på dansk for ordensbrødre og ordenssøstre – i hovedordenen samt eventuelle undergrupperinger eller selvstændige ordener tilknyttet hovedordenen; 3) Tilsvarende betegnelse på polsk; 4) Ordenens officielle navn på polsk; 5) Ordenens officielle navn på latin (for romersk-katolske ordener).
Som følge af ovennævnte kan et bestemt kloster og dermed en lokalitet være nævnt under flere ordener, idet både den orden, der oprindeligt styrede klosteret, såvel som en eventuelt senere orden, der har overtaget stedet, er forsøgt inddraget.
Det danske ord orden stammer fra det latinske ordo – en stand eller klasse. På polsk anvender man det slaviske udtryk zakon, eksempelvis: Zakon Cystersów. Andre anvendte udtryk for disse ordenssamfund er det latinske congregatio – en forsamling (polsk: kongregacja, dansk: kongregation). Eksempel: Kongregacja Eremitów Kamedułów Góry Koronnej. På polsk anvendes det slaviske ord zgromadzenie dog undertiden i stedet for det af latin afledte kongregacja; eksempel: Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa.
Der er forsøgt fremfundet og anvendt gængse, danske navne på de i fortegnelsen forekommende ordener. I ganske enkelte tilfælde er der foretaget en fordanskning af norske, svenske eller tyske betegnelser.
Betegnelserne for de romersk-katolske klostre i Polen består sædvanligvis af ordet kloster + den daglige betegnelse for ordensbrødrene /-søstrene i ejefald flertal (den angives i ordensafsnittet i nævnefald flertal, f.eks. benedyktyni). De daglige betegnelser for ordensbrødre bøjes i ejefald flertal på denne måde: augustianie/augustianów, bonifratrzy/bonifratrów, benedyktyni/benedyktynów, cystersi/cystersów, dominikanie/dominikanów, franciszkanie/franciszkanów, bernardyni/bernardynów, kapucyni/kapucynów, jesuici/jesuitów, kameduli/kamedułów osv. Eksempelvis bliver betegnelsen for et dominikanerkloster (munkekloster) på den måde til: “Klasztor Dominikanów”. – Betegnelserne for ordenssøstre (nonner) bøjes således: benedyktynki/benedyktynek, cysterki/cysterek, dominikanki/dominikanek, franciszkanki/franciszkanek, bernardynki/bernardynek, urszulanki/urszulanek, nazaretanki/nazaretanek osv. Et nonnekloster under Cistercienserordenen vil således normalt være betegnet som: Klasztor Cysterek”. Iøvrigt tilføjes ved nonneklostre ofte ordet “søster”, således: “Klasztor Sióstr Franciszkanek”. Alternativt kan man foran ordenens navn se forkortelsen ss. (=søstrene) eller (sjældnere) pp. (=frøkenerne) ved nonneklostre og forkortelsen oo. (fædrene) ved munkeklostre, eksempelvis: Klasztor oo. Benedyktynów w Tyńcu.

Tilføjelser til denne oversigt, der er udarbejdet marts til august 2007, vil formentlig fremkomme, efterhånden som udarbejdelsen af sider om de enkelte, polske byer under “Turist i Polen” videreføres. Men reaktioner fra brugerne i form af forslag til tilføjelser og rettelser er altid meget velkomne.

Forfattet af: Christian Spangshus

Klosterordener med henvisning til lokaliteter

Augustinerordenen:

Augustinere / Augustianie / Zakon Świętego Augustyna / Ordo Fratrum Sancti Augustini /
Ciechanów, Kraków , Kraków , Wieluń , Żagań (Augustinernonner) / Augustianki / Zgromadzenie Sióstr Świętego Augustyna w Polsce / Congregatio Sororum S. Augustini in Polonia /
Wrocław

*De Barmhjertige Brødre af Sankt Johannes af Gud: *

Barmhjertige Brødre af Sankt Johannes af Gud / Bonifratrzy / Zakon Szpitalny św.Jana Bożego / Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo /
Cieszyn, Prudnik, Przemyśl, Wrocław

Bartholomitter / Bartolomici (Bartoszkowie, Księża Komuniści) / Zgromadzenie Kleryckie Księży Życia Wspólnego / Institutum Clericorum Saecularium in Communi Viventium /
Łosice

Basilianerordenen (Basiliusordenen) (ortodoks orden):

Basilianere / Bazylianie / Zakon Świętego Bazylego Wielkiego /
Chełm, Supraśl

Benediktinerordenen:

Benediktinere / Benedyktyni / Mnisi Reguły Św. Benedykta / Ordo Sancti Benedicti /
Biskupów, Czerwińsk, Lubiń, Łysa Góra nær Nowa Słupia, Opactwo, Tyniec: Kraków

Benediktinere (nonner) / Benedyktynki / Mniszki Zakonu Świętego Benedykta /
Drohiczyn, Grudziądz, Jarosław , Legnica, Łomża , Lubomierz, Radom , Sandomierz , Staniątki, Żarnowiec

(Benediktinere) (nonner) (2) / Benedyktynki-Sakramentki / Mniszki Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu / Moniales Ordinis S. Benedicti Adorationis Perpetuae Sanctissimi Sacramenti /
Wrocław

(Borromeus-Søstrene):

(Borromeus-søstre) / Boromeuszki / Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza / Congregatio Sororum Misericordiae S. Caroli Borromaei
Cieszyn, Ząbkowice Śląskie

(Borromeus-søstre af Trzebnica) / Siostry Boromeuszki (Boromeuszki trzebnickie) / Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy / Congregatio Sororum Misericordiae S. Caroli Borromaei
Trzebnica

Cistercienserordenen:

Cisterciensere / Cystersi / Zakon Cystersów / Ordo Cisterciensium /
Bagno, Bierzwnik, Gdańsk-Oliwa: Gdańsk, Gościkowo: Świebodzin , Henryków , Jędrzejów, Jemielnica, Kamieniec Ząbkowicki , Kołbacz , Koprzywnica, Koronowo , Kraków , Krzeszów, Ląd, Lubiąż, Mogiła (nær Kraków-Nowa Huta), Obra, Pelplin, Rudy Raciborskie, Sulejów , Szczyrzyc, Wąchock, Wągrowiec

Cistercienserinder (nonner) / Cysterki / / Ordo Cisterciensium
Cedynia, Chełmno, Marianowo, Pełczyce, Trzebnica, Żarnowiec

Dominikanerordenen:

Dominikanere / Dominikanie / Zakon Braci Kaznodziejów / Ordo Fratrum Praedicatorum /
Borek Stary (nær Rzeszów), Choroszcz, Elbląg , Gdańsk , Gidle, Janów Lubelski, Jarosław , Klimontów, Kraków , Krasnobród, Łęczyca, Lublin , Piotrków Trybunalski , Poznań , Przemyśl, Rzeszów , Sandomierz , Sieradz , Szczecin , Tarnobrzeg, Warszawa – side 1 , Warszawa-Stare Miasto: Warszawa – side 3 , Wrocław , Wronki, Ząbkowice Śląskie

Dominikanere (nonner) / Dominikanki / Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego
Kraków , Piotrków Trybunalski , Święta Anna, Wrocław


Bernardinerklosteret i Kalwaria Zebrzydowska

Franciskanerordenen:

Franciskanere/Mindrebrødre / Franciszkanie / Zakon Braci Mniejszych / Ordo Fratrum Minorum /
Bełchatów, Chęciny, Drohiczyn, Gdańsk , Głubczyce, Gniezno, Góra św. Anny, Kalisz, Kalwaria Pacławska, Katowice , Kędzierzyn-Koźle, Kłodzko , Krosno, Łagiewniki (Łódź), Legnica, Lublin , Lwówek Śląski, Nowy Sącz , Oborniki , Opole, Przemyśl, Pyzdry, Radomsko, Smardzewice, Śrem, Szklarska Poreba , Wrocław , Wronki, Wschowa , Złotoryja

Franciskanerkonventualer / Franciszkanie Konwentualni / Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych / Ordo Fratrum Minorum Conventualium /
Głogówek, Kraków , Niepokalanów: Warszawa – side 7 , Poznań , Sanok

Franciskanerreformister / Franciszkanie-Reformaci /
Biała Podlaska, Biecz , Chełm, Gliwice , Jarosław , Kalisz, Kazimierz Dolny , Kęty , Konin, Kraków ,Warszawa – side 2 , Węgrów. Wieluń , Wieliczka , Włocławek, Zakliczyn, Zaręby Kościelne, Szamotuły

/ Alkantarzyści /
Prudnik

Bernardinere/Bernardinerordenen (Franciskanerordenens observant-gren) / Bernardyni (Franciszkanie Obserwanci) / Ordo Fratrum Minorum Observantiae /
Alwernia , Bydgoszcz, Góra Kalwaria: Warszawa – side 8 , Kalisz, Kalwaria Zebrzydowska , Kazimierz Biskupi, Kielce, Koło (Wielkopolskie), Kościan, Koźmin (Wielkopolski), Łęczyca, Leżajsk , Lubawa, Łobżenica (Górka Klasztorna), Łuków, Opatów , Ostrzeszów, Paradyż , Piotrków Trybunalski , Przasnysz, Przeworsk, Radom , Rzeszów , Świecie, Święta Anna, Tarnów , Tykocin, Warta, Wrocław , Wschowa , Wymyślin, Złoczew

Bernardinernonner / Bernardynki / Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu / Moniales Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci Assisiensis /
Chęciny, Kraków , Wieluń , Zakliczyn (Kończyska)

Clarisser (Clarisserinder)/Clarisserordenen (Franciskanere, nonner) / Klaryski / Zakon Świętej Klary / Ordo Sanctae Clarae /
Bydgoszcz, Chęciny, Kraków , Stary Sącz , Wrocław

Clarisser (Clarisserinder) (2) / Klaryski od Wieczystej Adoracji / Zakon Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji / Moniales Clarissarum ab Adoratione Perpetua
Kęty

(Clarisser-Kapucinerinder) / Klaryski Kapucynki / Mniszki Zakonu św. Klary Kapucynki / Ordo Sanctae Clarae Capucinae /
Przasnysz

Elisabethanere / Elżbietanki cieszyńskie / Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka / Congregatio Sororum S. Elisabeth Tertii Ordinis /
Cieszyn

/ Franciszkanki Służebnice Krzyża / Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża / Sorores Franciscales Ancillae Crucis /
Warszawa – side 3

Franciskanersøstre / Siostry Franciszkanki /
Jawor , Ząbkowice Śląskie

(Kapucinerordenen) Kapucinere / Kapucyni / Zakon Braci Mniejszych Kapucynów / Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum /
Łomża , Lubartów, Rywałd (nær Radzyń Chełminski)

/ Rycerki Niepokalanej (Siostry Rycerstwa Niepokalanej) (nonner) / Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej / Congregatio Sororum Franciscalium Militiae Immaculatae /
Strachocina (nær Sanok)

De Serafiske Søstres Orden (Tilknyttet Franciskanerordenen) – se dette opslag

? (ortodoks orden):

Gammeltroende (nonner) / Staroobrzędowcy (Starowiercy) /
Wojnowo

De Grå Ursulinder:

Grå Ursulinder (Ursula-søstre) / Urszulanki Szare / Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego / Congregatio Sororum Ursulinarum a Sacro Corde Iesu Agonizantis /
Łęczyca, Sieradz, Wrocław

Den hellige Families Kongregation

Den hellige Families Kongregation / Misjonarze Świętej Rodziny / Zgromadzenie (Księży) Misjonarzy Świętej Rodziny / Congregatio Missionariorum a Sacra Familia /
Łobżenica

Den Hellige Gravs Ridderorden (Den Hellige Gravs Forsvarere):

? / Bożogrobcy (Miechowici) / Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego / Ordo Canonicorum Regularium Custodum Sacrosant Sepulchri Domini Hierosolymitani /
Nysa

Jesu-Hjerte Præsternes Orden:

Jesu-Hjerte præster / Sercanie/ Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego / Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu
Stopnica

Jesu Selskab / Jesuiterordenen:

Jesuiter / Jezuici / Towarzystwo Jezusowe / Societas Jesu /
Jarosław , Legnica, Nowy Sącz , Nysa , Piotrków Trybunalski , Święta Lipka: Mrągowo

Kamaldulenserordenen:

Kamaldulensere / Kameduli / Zakon Eremitów Kamedulskich Kongregacji Góry Koronnej (Kongregacja Eremitów Kamedułów Góry Koronnej) / Congregatio Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae /
Kraków , Wigry

Kamaldulensere (nonner) / Kamedułki / Mniszki Kamedułki Reguły Świetego Benedykta / Monasterium Monialium Camaldulensium /
Złoczew

Karmeliterordenen:

Karmeliter / Karmelici / Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel / Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo /
Gdańsk , Bielsk Podlaski, Płońsk, Strzegom

Barfodede Karmeliter / Karmelici Bosi / Bracia Bosi Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel / Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo /
Czerna: Krzeszowice , Kraków , Nowy Wiśnicz , Wadowice

Karteuserordenen (Carthusianerordenen):

Karteusere (Carthusianere) / Kartuzi / Ordo Cartusiensis /
Kartuzy

Katarinasøstrenes orden:

Katarinasøstre / Katarzynki / Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy / Congregatio Sororum Sanctae Catharinae Virginis et Martyris /
Braniewo, Reszel: Mrągowo


Klostergården i Clarisserordenens kloster i Stary Sącz, Małopolska

Korsherreordenen:

Korsherrer / Krzyżowcy (z czerwoną gwiazdą) / Zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą / Ordo militaris Crucigerorum cum Rubea Stella /
Ziębice , Wrocław

Kristi Lidelseskongregation

Passionister / Pasjoniści / Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa / Congregatio Passionis Iesu Christi /
Przasnysz, Sadowie (nær Ostrów Wielkopolski), Rawa Mazowiecka, Wisła , Łódź , Kieźliny (nær Olsztyn)

Marianerordenen:

Marianer / Marianie / Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny / Congregatio Clericorum Regularium Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae /
Góra Kalwaria: Warszawa – side 8

*?*

(Missionærer af Det Hellige Ord) / Misjonarze Werbiści / Zgromadzenie Słowa Bożego / Societas Verbi Divini
Nysa

(Nazarethanerordenen):

Nazarethanere (nonner) / Nazaretanki / Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu / Congregatio Sanctae Familiae de Nazareth
Kalisz, Komańcza, Ostrzeszów

Oblatfædrene

Oblatfædre / Oblaci (Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej) / Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej / Oblati Mariae Immaculatae /
Łysa Góra nær Nowa Słupia

Den Opstandne Herres Søsterorden:

Den Opstandne Herres Søsterorden / Zmartwychwstanki / Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa / Congregatio Sororum a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi /
Kęty

Oratorianerordenen:

Oratorianere / Filipini / Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri / Confoederatio Oratorii S. Philippi Nerii /
Biechowo, Gostyń, Studzianna

Pallottinerordenen:

Pallottinere / Pallotyni / Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego / Societas Apostolatus Catholici
Gdańsk , Kielce-Karczówka

Paulinerordenen:

Paulinere / Paulini / Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika / Ordo Sancti Pauli Primae Eremitae /
Biechowo, Częstochowa (Jasna Góra), Kraków , Oporów, Pińczów, Wielgomłyny, Wieluń , Wieruszów

Piaristordenen:

Piarister / Pijarzy / Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych / Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum /
Kraków , Łuków, Piotrków Trybunalski , Rzeszów , Wieluń

Præmonstratenserordenen:

Norbertinere / Norbertanie / Zakon Norbertanów / Ordo Praemonstratensis
Witów, Wrocław

Norbertinere (nonner) / Norbertanki / Zakon Norbertański, siostry kanoniczki regularne zakonu premonstratensów, białe kanoniczki św.Norberta (Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Regularnych Zakonu Premonstratensów) (Zakon Norbertański) / Ordo Praemonstratensis
Busko-Zdrój, Strzelno, Łęczyca, Żukowo, Imbramowice, Kraków

Redemptoristordenen:

Redemptorister / Redemptoryści / Zgromadzenie NajŚwiętszego Odkupiciela / Congregatio Sanctissimi Redemptoris /
Bagno, Bardo , Gliwice , Szczecinek , Toruń

?:

Regularkanonikere / Kanonicy regularni / Zgromadzenie Księży Kanoników Regularnych Laterańskich(Zakon Kanoników Regularnych św. Augustyna Kongregacji Laterańskiej Najświętszego Zbawiciela) / Congregatio Sanctissimi Salvatoris Cannonicorum Regularis Lateranensis (Ordo Canonicus Sancti Augustini) /
Czerwińsk, Kalisz, Wągłczew, Wancerzów

Salesianerordenen

Salesianere / Salezjanie / Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego / Societas S. Francisci Salesii
Czerwińsk

Salvatorianerordenen

Salvatorianere / Salwatorianie / Towarzystwo Boskiego Zbawiciela / Societas Divini Salvatoris
Bagno

Sankt Vincent-Søstrene:

Sankt Vincent-søstre (Barmhjertige Søstre) (Grå søstre) / Szarytki (Wincentynki, Siostry Miłosierdzia) / Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo / Institutum Puellarum Caritatis S. Vincenti a Paulo
Gdynia, Przeworsk, Racibórz, Warszawa – side 1

De Serafiske Søstres Orden (Tilknyttet Franciskanerordenen):

Serafiske søstre (Serafiter) / Serafitki / Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej /
Oświęcim

?:

Søstre af Jomfru Marias ubesmittede undfangelse / Niepokalanki / Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny / Congregatio Sororum Immaculatae Conceptionis Beatae Virginis Mariae
Szymanów

Trinitarierordenen

Trinitarier / Trynitarze / Zakon Najswietszej Trójcy / Ordo Sanctissimae Trinitatis /
Krotoszyn

Vincentpræsterne (Sankt Vincentpræsterne)

Vincentpræster (Sankt Vincentpræster) / Misjonarze / Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo / Congregatio Missionis /
Siemiatycze

?:

? (Ortodoks orden)
(Nonner i Sankt Marta og Maria-klosteret i Grabarka) /
Grabarka

? (Ortodoks orden):

(Munke i Sankt Onufry-klosteret i Jabłeczna) /
Jabłeczna


Franciskanerklosteret i Kłodzko

De enkelte klosterbygninger med anførelse af lokalitet

Bernardinerordenens Kloster i Alwernia

Det tidligere Cistercienserkloster i Bagno (nu ledet af Redemptoristordenen)

Salvatorianerklosteret i Bagno

Redemptoristklosteret i Bardo

Franciskanerreformisternes tidligere kloster i Biała Podlaska

Det tidligere Franciskanerkloster i Bełchatów

Det tidligere Oratorianerkloster i Biechowo (nu ledet af Paulinerordenen)

Franciskanerklosteret i Biecz

Det tidligere Karmeliterkloster i Bielsk Podlaski

Det tidligere Cistercienserkloster i Bierzwnik

Benediktinerklosteret i Biskupów

Dominikanerklosteret i Borek Stary

Katarinasøstrenes Kloster i Braniewo

Det tidligere Norbertinerkloster i Busko-Zdrój

Det tidligere Bernadinerkloster i Bydgoszcz

Det tidligere Clarisserkloster i Bydgoszcz

Cistercienserordenens tidligere nonnekloster i Cedynia

Bernardinerklosteret i Chęciny (tidligere ledet af Clarisserordenen)

Franciskanerklosteret i Chęciny

Det tidligere Basilianerkloster i Chełm

Det tidligere Franciskanerkloster i Chełm

Cistercienserordenens tidligere nonnekloster i Chełmno

Det tidligere Dominikanerkloster i Choroszcz

Det tidligere Augustinerkloster i Ciechanów

De Barmhjertige Brødre af Sankt Johannes af Gud’s Kloster i Cieszyn

Borromeus-Søstrenes Kloster i Cieszyn

Elisabethanernes Kloster- og Hospitalskompleks i Cieszyn

De Barfodede Karmeliters Kloster i Czerna

Regularkanonikernes tidligere kloster i Czerwińsk (Sandsynligvis opført af Benediktinerne; fra 1923 genopbygget af Salesianerne)

Paulinerklosteret på Jasna Góra i Częstochowa

Benediktinernonnernes Kloster i Drohiczyn

Det tidligere Franciskanerkloster i Drohiczyn

Det tidligere Dominikanerkloster i Elbląg

Cistercienserklosteret i Oliwa (Gdańsk)

Dominikanerklosteret i Gdańsk

Det tidligere Franciskanerkloster i Gdańsk

Karmeliterklosteret i Gdańsk

Pallottinerklosteret i Gdańsk

Sankt Vincent-Søstrenes Kloster i Gdynia

Dominikanerklosteret i Gidle

Redemptoristklosteret i Gliwice (tidl.Franciskanerordenen)

Franciskanerklosteret i Głogówek

Franciskanerklosteret i Głubczyce

Franciskanerklosteret i Gniezno

Franciskanerklosteret i Góra św. Anny

Det tidligere Bernardinerkloster i Góra Kalwaria (ledes nu af Marianerordenen)

Det tidligere Cistercienserkloster i Gościkowo

Oratorianerklosteret i Gostyń

Sankt Marta og Maria-klosteret i Grabarka

Benediktinerordenens nonnekloster i Grudziądz

Cistercienserklosteret i Henryków

Norbertinernes Nonnekloster i Imbramowice

Sankt Onufry-klosteret i Jabłeczna

Dominikanerklosteret i Janów Lubelski

Benediktinernes Nonnekloster i Jarosław

Dominikanerklosteret i Jarosław (tilhørte tidligere Jesuiterordenen)

Franciskanerklosteret i Jarosław

Franciskanernes tidligere nonnekloster i Jawor

Cistercienserklosteret i Jędrzejów

Det tidligere Cistercienserkloster i Jemielnica

Det tidligere Bernardinerkloster i Kalisz

Franciskanerklosteret i Kalisz

Franciskanerreformisternes tidligere kloster i Kalisz (senere overtaget af Nazarethaner-nonnerne)

Regularkanonikernes tidligere kloster i Kalisz

Franciskanerklosteret i Kalwaria Pacławska

Bernardinerklosteret i Kalwaria Zebrzydowska

Det tidligere Cistercienserkloster i Kamieniec Ząbkowicki

Det tidligere Karteuserkloster i Kartuzy

Franciskanerklosteret i Katowice

Det tidligere Bernardinerkloster i Kazimierz Biskupi

Franciskanerklosteret i Kazimierz Dolny

Det tidligere Franciskanerkloster i Kędzierzyn-KoźleFranciskanerklosteret i Kęty

Den Opstandne Herres Søsterordens kloster i Kęty

Clarisserklosteret i Kęty

Bernardinerklosteret i Kielce (nu ejet af Pallottinerordenen)

Passionistklosteret i Kieźliny

Det tidligere Dominikanerkloster i Klimontów

Franciskanerklosteret i Kłodzko

Det tidligere Cistercienserkloster i Kołbacz

Bernardinerklosteret i Koło (Wielkopolskie)

Nazarethanernes Nonnekloster i Komańcza

Det tidligere Franciskanerkloster i Konin

Det tidligere Cistercienserkloster i Koprzywnica

Det tidligere Cistercienserkloster i Koronowo

Det tidligere Bernardinerkloster i Kościan

Det tidligere Bernardinerkloster i Koźmin Wielkopolski

Augustinerklosteret i Kraków-Prokocim

Det tidligere Augustinerkloster i Kraków

Bernardinernes Nonnekloster i Kraków

Cistercienserklosteret i Kraków-Mogiła

Clarisserklosteret i Kraków

Dominikanerklosteret i Kraków

Dominikanernes Nonnekloster i Kraków

Franciskanerkonventualernes Kloster i Kraków

Franciskanerreformisternes Kloster i Kraków

Kamaldulenserordenens Kloster i Kraków-Bielany

Det tidligere Karmeliterkloster i Kraków

Norbertinernes Nonnekloster i Kraków

Paulinerklosteret i Kraków

Piaristordenens Kloster i Kraków

Det tidligere Dominikanerkloster i Krasnobród

Franciskanerklosteret i Krosno

Det tidligere Trinitarierkloster i Krotoszyn

Cistercienserklosteret i Krzeszów

Det tidligere Cistercienserkloster i Ląd

Franciskanerklosteret i Łagiewniki (Łódź)

Bernardinerklosteret i Łęczyca

Det tidligere Dominikanerkloster i Łęczyca

Norbertinernes tidligere nonnekloster i Łęczyca (ejes nu af nonneordenen De Grå Ursulinder)

Benediktinerordenens tidligere nonnekloster i Legnica

Det tidligere Franciskanerkloster i Legnica

Det tidligere Jesuiterkloster i Legnica

Bernardinerklosteret i Leżajsk

Det tidligere Bernardinerkloster i Łobżenica, nu ledet af Den hellige Families Kongregation

Passionistklosteret i Łódź

Franciskanerklosteret i Lwówek Śląski

Benediktinernes Nonnekloster i Łomża

Kapucinerklosteret i Łomża

Det tidligere Bartholomitterkloster i Łosice

Kapucinerklosteret i Lubartów

Det tidligere Bernardinerkloster i Lubawa

Det tidligere Cistercienserkloster i Lubiąż

Benediktinerklosteret i Lubiń

Dominikanerklosteret i Lublin

Det tidligere Franciskanerkloster i Lublin

Benediktinerordenens Nonnekloster i Lubomierz

Det tidligere Bernardinerkloster i Łuków

Det tidligere Piaristkloster i Łuków

Det tidligere Benediktinerkloster på bjerget Łysa Góra nær Nowa Słupia, nu ledet af Oblatfædrene

Cistercienserordenens tidligere nonnekloster i Marianowo

Cistercienserklosteret i Mogiła

Franciskanerklosteret i Niepokalanów

Det tidligere Franciskanerkloster i Nowy Sacz

Jesuiterklosteret i Nowy Sącz

De Barfodede Karmeliters tidligere kloster i Nowy Wiśnicz

Den Hellige Gravs Ridderordens tidligere kloster i Nysa

Det tidligere Jesuiterkloster i Nysa

Missionærerne af Det Hellige Ord’s kloster i Nysa

Det tidligere Franciskanerkloster i Oborniki

Det tidligere Cistercienserkloster i Obra

Det tidligere Benediktinerkloster i Opactwo

Bernardinerklosteret i Opatów

Franciskanerklosteret i Opole

Det tidligere Paulinerkloster i Oporów

Det tidligere Bernardinerkloster i Ostrzeszów, nu ledet af Nazarethanerordenen

De Serafiske Søstres Kloster i Oświęcim

Det tidligere Bernardinerkloster i Paradyż

Cistercienserordenens tidligere nonnekloster i Pełczyce

Det tidligere Cistercienserkloster i Pelplin

Det tidligere Paulinerkloster i Pińczów

Dominikanernes tidligere nonnekloster i Piotrków Trybunalski

Det tidligere Dominikanerkloster i Piotrków Trybunalski

Bernardinerklosteret i Piotrków Trybunalski

Det tidligere Jesuiterkloster i Piotrków Trybunalski

Det tidligere Piaristkloster i Piotrków Trybunalski

Det tidligere Karmeliterkloster i Płońsk

Dominikanerklosteret i Poznań

Franciskanerklosteret i Poznań

De Barmhjertige Brødre af Sankt Johannes af Gud’s Kloster i Prudnik

Franciskanerklosteret i Prudnik-Las

Passionistklosteret i Przasnysz (tidl. Bernardinerkloster)

Franciskanerklosteret i Przemyśl

De Barmhjertige Brødre af Sankt Johannes af Gud’s tidligere kloster i Przemyśl

Det tidligere Dominikanerkloster i Przemyśl

Bernardinerklosteret i Przeworsk

Sankt Vincent-Søstrenes Kloster i Przeworsk

Det tidligere Franciskanerkloster i Pyzdry

Sankt Vincent-Søstrenes tidligere kloster i Racibórz

Benediktinerordenens tidligere nonnekloster i Radom

Bernardinerklosteret i Radom

Franciskanerklosteret i Radomsko

Passionistklosteret i Rawa Mazowiecka

Katarinasøstrenes tidligere kloster i Reszel

Det tidligere Cistercienserkloster i Rudy Raciborskie

Kapucinerklosteret i Rywałd

Bernardinerklosteret i Rzeszów

Dominikanerklosteret i Rzeszów

Det tidligere Piaristkloster i Rzeszów

Passionistklosteret i Sadowie

Benediktinerordenens tidligere nonnekloster i Sandomierz

Dominikanerklosteret i Sandomierz

Franciskanerkonventualernes Kloster i Sanok

Vincentpræsternes tidligere kloster i Siemiatycze

Det tidligere Dominikanerkloster i Sieradz (ejes nu af nonneordenen De Grå Ursulinder)

Franciskanerklosteret i Smardzewice

Det tidligere Franciskanerkloster i Śrem

Benediktinernes Nonnekloster i Staniątki

Clarisserklosteret i Stary Sącz (nonnekloster)

Jesu-Hjerte Præsternes Kloster i Stopnica

Nonneordenen Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej’s kloster i Strachocina

Det tidligere Karmeliterkloster i Strzegom

Norbertinernes tidligere nonnekloster i Strzelno

Oratorianerklosteret i Studzianna

Cistercienserklosteret i Sulejów

Basilianerordenens Kloster i Supraśl

Det tidligere Bernardinerkloster i Świecie

Dominikanerordenens Nonnekloster i Święta Anna (tidligere ejet af Bernardinerordenen)

Jesuiterklosteret i Święta Lipka

Det tidligere Franciskanerkloster i Szamotuły

Dominikanerklosteret i Szczecin

Redemptoristordenens Kloster i Szczecinek

Cistercienserklosteret i Szczyrzyc

Franciskanerklosteret i Szklarska Poręba

Søstrene af Jomfru Marias Ubesmittede Undfangelse’s Kloster i Szymanów

Dominikanerklosteret i Tarnobrzeg

Bernardinerklosteret i Tarnów

Redemptoristklosteret i Toruń

Borromeus-Søstrenes Kloster i Trzebnica (tidligere ejet af Cistercienserordenen)

Det tidligere Bernardinerkloster i Tykocin

Benediktinerklosteret i Tyniec (Kraków)

Cistercienserklosteret i Wąchock

Karmeliterklosteret i Wadowice

Regularkanonikernes tidligere kloster i Wągłczew

Det tidligere Cistercienserkloster i Wągrowiec

Regularkanonikernes Kloster i Wancerzów

Dominikanerklosteret i Warszawa-Służew

Dominikanerklosteret i Warszawa-Stare Miasto

Franciskanerreformisternes Kloster i Warszawa

Franciskanernes Nonnekloster i Warszawa

Sankt Vincent-Søstrenes Kloster i Warszawa

Bernardinerklosteret i Warta

Det tidligere Franciskanerkloster i Węgrów

Paulinerklosteret i Wielgomłyny

Franciskanerreformisternes Kloster i Wieliczka

Det tidligere Augustinerkloster i Wieluń

Bernardinernes tidligere nonnekloster i Wieluń

Franciskanerreformisternes Kloster i Wieluń

Det tidligere Paulinerkloster i Wieluń (nu ledet af Bernardinernes nonneorden)

Det tidligere Piaristkloster i Wieluń

Paulinerklosteret i Wieruszów

Kamaldulenserklosteret i Wigry

Passionistklosteret i Wisła

Det tidligere Norbertinerkloster i Witów

Franciskanerklosteret i Włocławek

De Gammeltroendes Nonnekloster i Wojnowo

Augustinernonnernes tidligere kloster i Wrocław

De Barmhjertige Brødre af Sankt Johannes af Gud’s Kloster i Wrocław

Benediktinernonnernes Kloster i Wrocław

Det tidligere Bernardinerkloster i Wrocław

Det tidligere Dominikanerkloster i Wrocław

Dominikanerordenens tidligere nonnekloster i Wrocław

Franciskanerklosteret i Wrocław

De Grå Ursulinders tidligere kloster i Wrocław (tidligere Clarisserkloster)

Korsherrernes tidligere kloster i Wrocław

Præmonstratenserordenens tidligere kloster i Wrocław

Det tidligere Franciskanerkloster i Wronki (tidligere ejet af Dominikanerordenen)

Franciskanerklosteret i Wschowa (tidligere ledet af Bernardinerordenen)

Bernardinerklosteret i Wymyślin

Borromeus-søstrenes Kloster i Ząbkowice Śląskie

Det tidligere Dominikanerkloster i Ząbkowice Śląskie

Franciskanersøstrenes Kloster i Ząbkowice Śląskie

Det tidligere Augustinerkloster i Żagań

Franciskanerklosteret i Zakliczyn

Bernardinernonnernes Kloster i Zakliczyn (landsbyen Kończyska)

Franciskanerreformisternes Kloster i Zaręby Kościelne

Benediktinerordenens (tidl. Cistercienserordenens) nonnekloster i Żarnowiec

Korsherreordenens Kloster i Ziębice

Det tidligere Bernardinerkloster i Złoczew (nu ejet af Kamaldulensernes nonneorden)

Det tidligere Franciskanerkloster i Złotoryja

Norbertinernes tidligere nonnekloster i Żukowo


Klosteret i Trzebnica

Alfabetisk fortegnelse over lokaliteter:

I denne alfabetiske liste over lokaliteter henvises til den pågældende klosterorden, dvs til fortegnelsens hovedafsnit.
I parantes efter stednavnet er angivet regionens (amtets navn) i kortfattet, substantivisk form, således “Nedre Schlesien” for: Det Nedreschlesiske Amt = Województwo Dolnośląskie. Det kan et par steder føre til misforståelser eller tvivl: “Pommern” betegner her: Det Pommerske Amt = Województwo Pomorskie (der egentlig burde hedde “Det Østpommerske Amt” i modsætning til “Det Vestpommerske Amt”); “Schlesien” betegner: Det Schlesiske Amt = Województwo Śląskie (der egentlig burde hedde “Det Øvreschlesiske Amt” i modsætning til det førnævnte “Nedreschlesiske Amt”); “Helligkors” er en oversættelse af: (Województwo) Świętokrzyskie, idet et “legitimt”, polsk regionsnavn i substantivisk form ikke foreligger i dette tilfælde.

Alwernia (Małopolska): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Bagno (Nedre Schlesien): Cistercienserordenen (munke)
Bagno (Nedre Schlesien): Redemptoristordenen
Bagno (Nedre Schlesien): Salvatorianerordenen
Bardo (Nedre Schlesien): Redemptoristordenen
Bełchatów (Łódź): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Biała Podlaska (Lublin): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister
Biechowo (Wielkopolska): Oratorianerordenen
Biechowo (Wielkopolska): Paulinerordenen
Biecz (Małopolska): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister (munke)
Bielsk Podlaski (Podlasie): Karmeliterordenen / Karmeliter
Bierzwnik (Vestpommern): Cistercienserordenen (munke)
Biskupów (Opole): Benediktinerordenen (munke)
Borek Stary (Podkarpacie): Dominikanerordenen
Braniewo (Warmia-Mazury): Katarinasøstrenes Orden
Busko-Zdrój (Helligkors): Præmonstratenserordenen / Norbertinere (nonner)
Bydgoszcz (Kujawy): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Bydgoszcz (Kujawy): Franciskanerordenen / Clarisserinder (nonner)
Cedynia (Vestpommern): Cistercienserordenen (nonner)
Chęciny (Helligkors): Franciskanerordenen / Bernardinere (nonner)
Chęciny (Helligkors): Franciskanerordenen / Clarisserinder (nonner)
Chęciny (Helligkors): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Chełm (Lublin): Basilianerordenen (munke)
Chełm (Lublin): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister (munke)
Chełmno (Kujawy): Cistercienserordenen (nonner)
Choroszcz (Podlasie): Dominikanerordenen (munke)
Ciechanów (Mazowsze): Augustinerordenen (munke)
Cieszyn (Schlesien): De Barmhjertige Brødre af Sankt Johannes af Gud
Cieszyn (Schlesien): Borromeus-Søstrene
Cieszyn (Schlesien): Franciskanerordenen / Elisabethanere (nonner)
Czerna (Małopolska): Karmeliterordenen / Barfodede Karmeliter
Czerwińsk (Mazowsze): Benediktinerordenen (munke)
Czerwińsk (Mazowsze): Salesianerordenen (munke)
Czerwińsk (Mazowsze): Regularkanonikere (munke)
Częstochowa (Schlesien): Paulinerordenen
Drohiczyn (Podlasie): Benediktinerordenen (nonner)
Drohiczyn (Podlasie): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Elbląg (Warmia-Mazury): Dominikanerordenen (munke)
Gdańsk (Pommern): Dominikanerordenen
Gdańsk (Pommern): Franciskanerordenen (munke)
Gdańsk (Pommern): Karmeliterordenen
Gdańsk (Pommern): Pallottinerordenen (munke)
Gdańsk-Oliwa (Pommern): Cistercienserordenen (munke)
Gdynia (Pommern): Sankt-Vincent-Søstrene
Gidle (Łódź): Dominikanerordenen (munke)
Gliwice (Schlesien): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister
Gliwice (Schlesien): Redemptoristordenen
Głogówek (Opole): Franciskanerordenen / Franciskanerkonventualer
Głubczyce (Opole): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Gniezno (Wielkopolska): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Góra św. Anny (Opole): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Góra Kalwaria (Mazowsze): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Góra Kalwaria (Mazowsze): Marianerordenen
Gościkowo (Lubusz): Cistercienserordenen (munke)
Gostyń (Wielkopolska): Oratorianerordenen (munke)
Grabarka (Podlasie): (Nonner i Sankt Marta og Maria-klosteret)
Grudziądz (Kujawy): Benediktinerordenen (nonner)
Henryków (Nedre Schlesien): Cistercienserordenen (munke)
Imbramowice (Małopolska): Præmonstratenserordenen / Norbertinere (nonner)
Jabłeczna (Lublin): (Munke i Sankt Onufry-klosteret)
Janów Lubelski (Lublin): Dominikanerordenen (munke)
Jarosław (Podkarpacie): Benediktinerordenen (nonner)
Jarosław (Podkarpacie): Dominikanerordenen (munke)
Jarosław (Podkarpacie): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister (munke)
Jarosław (Podkarpacie): Jesuiterordenen
Jawor (Nedre Schlesien): Franciskanerordenen / Franciskanersøstre
Jędrzejów (Helligkors): Cistercienserordenen (munke)
Jemielnica (Opole): Cistercienserordenen (munke)
Kalisz (Wielkopolska): Franciskanerordenen
Kalisz (Wielkopolska): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Kalisz (Wielkopolska): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister
Kalisz (Wielkopolska): Nazarethanerne (nonner)
Kalisz (Wielkopolska): Regularkanonikerne
Kalwaria Pacławska (Podkarpacie): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Kalwaria Zebrzydowska (Małopolska): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Kamieniec Ząbkowicki (Nedre Schlesien): Cistercienserordenen (munke)
Kartuzy (Pommern): Karteuserordenen
Katowice (Schlesien): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Kazimierz Biskupi (Wielkopolska): Franciskanerordenen / Bernardinere
Kazimierz Dolny (Lublin): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister (munke)
Kędzierzyn-Koźle (Opole): Franciskanerordenen
Kęty (Małopolska): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister (munke)
Kęty (Małopolska): Den Opstandne Herres Søsterorden
Kęty (Małopolska): Clarisserinder (2) (nonner)
Kielce-Karczówka (Helligkors): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Kielce-Karczówka (Helligkors): Pallottinerordenen
Kieźliny (Warmia-Mazury): Kristi Lidelseskongregation / Passionister
Klimontów (Helligkors): Dominikanerordenen (munke)
Kłodzko (Nedre Schlesien): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Kołbacz (Vestpommern): Cistercienserordenen (munke)
Koło (Wielkopolska): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Komańcza (Podkarpacie): Nazarethanerordenen / Nazarethanere (nonner)
Konin (Wielkopolska): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister (munke)
Koprzywnica (Helligkors): Cistercienserordenen (munke)
Koronowo (Kujawy): Cistercienserordenen (munke)
Kościan (Wielkopolska): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Koźmin (Wielkopolska): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Kraków (Małopolska): Augustinerordenen (munke)
Kraków (Małopolska): Bernardinerordenen (nonner)
Kraków (Małopolska): Dominikanerordenen (munke)
Kraków (Małopolska): Dominikanerordenen (nonner)
Kraków (Małopolska): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Kraków (Małopolska): Franciskanerordenen / Clarisserinder (nonner)
Kraków (Małopolska): Franciskanerordenen / Franciskanerkonventualer (munke)
Kraków (Małopolska): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister (munke)
Kraków (Małopolska): Kamaldulenserordenen (munke)
Kraków (Małopolska): Karmeliterordenen / Barfodede Karmeliter
Kraków (Małopolska): Paulinerordenen
Kraków (Małopolska): Piaristordenen
Kraków (Małopolska): Præmonstratenserordenen / Norbertinere (nonner)
Kraków-Mogiła (Malopolska): Cistercienserordenen
Kraków-Prokocim (Małopolska): Augustinerordenen (munke)
Krasnobród (Lublin): Dominikanerordenen (munke)
Krosno (Podkarpacie): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Krotoszyn (Wielkopolska): Trinitarierordenen
Krzeszów (Nedre Schlesien): Cistercienserordenen (munke)
Łagiewniki (Łódź): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Ląd (Wielkopolska): Cistercienserordenen (munke)
Łęczyca (Łódź): Dominikanerordenen (munke)
Łęczyca (Łódź): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Łęczyca (Łódź): De Grå Ursulinder (nonner)
Łęczyca (Łódź): Præmonstratenserordenen / Norbertinere (nonner)
Legnica (Nedre Schlesien): Benediktinerordenen (nonner)
Legnica (Nedre Schlesien): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Legnica (Nedre Schlesien): Jesu Selskab (Jesuiterordenen)
Leżajsk (Podkarpacie): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Łobżenica (Wielkopolska): Franciskanerordenen / Bernardinere
Łobżenica (Wielkopolska): Den hellige Families Kongregation
Łódź (Łódź): Kristi Lidelseskongregation / Passionister
Łomża (Podlasie): Benediktinerordenen (nonner)
Łomża (Podlasie): Franciskanerordenen / Kapucinere (munke)
Łosice (Mazowsze): Bartholomitterne
Lubartów (Lublin): Franciskanerordenen / Kapucinere (munke)
Lubawa (Warmia-Mazury): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Lubiąż (Nedre Schlesien): Cistercienserordenen (munke)
Lubiń (Wielkopolska): Benediktinerordenen (munke)
Lublin (Lublin): Dominikanerordenen (munke)
Lublin (Lublin): Franciskanerordenen
Lubomierz (Nedre Schlesien): Benediktinerordenen (nonner)
Łuków (Lublin): Franciskanerordenen / Bernardinere
Łuków (Lublin): Piaristordenen
Lwówek Śląski (Nedre Schlesien): Franciskanerordenen
Marianowo (Vestpommern): Cistercienserordenen (nonner)
Mogiła (Małopolska): Cistercienserordenen
Niepokalanów (Mazowsze): Franciskanerordenen / Franciskanerkonventualer (munke)
Nowa Słupia (Helligkors): Benediktinerordenen (munke)
Nowa Słupia (Helligkors): Oblatfædrene (munke)
Nowy Sącz (Małopolska): Franciskanerordenen
Nowy Sącz (Małopolska): Jesuiterordenen
Nowy Wiśnicz (Małopolska): Karmeliterordenen / Barfodede Karmeliter
Nysa (Opole): Den Hellige Gravs Ridderorden
Nysa (Opole): Jesuiterordenen
Nysa (Opole): Missionærer af Det Hellige Ord
Oborniki (Wielkopolska): Franciskanerordenen
Obra (Wielkopolska): Cistercienserordenen (munke)
Opactwo (Mazowsze): Benediktinerordenen (munke)
Opatów (Helligkors): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Opole (Opole): Franciskanerordenen
Oporów (Łódź): Paulinerordenen
Ostrzeszów (Wielkopolska): Franciskanerordenen / Bernardinere
Ostrzeszów (Wielkopolska): Nazarethanerordenen
Oświęcim (Małopolska): De Serafiske Søstres Orden
Paradyż (Łódź): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Pełczyce (Vestpommern): Cistercienserordenen (nonner)
Pelplin (Pommern): Cistercienserordenen (munke)
Pińczów (Helligkors): Paulinerordenen
Piotrków Trybunalski (Łódź): Dominikanerordenen (munke)
Piotrków Trybunalski (Łódź): Dominikanerordenen (nonner)
Piotrków Trybunalski (Łódź): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Piotrków Trybunalski (Łódź): Jesuiterordenen
Piotrków Trybunalski (Łódź): Piaristordenen
Płońsk (Mazowsze): Karmeliterordenen / Karmeliter
Poznań (Wielkopolska): Dominikanerordenen
Poznań (Wielkopolska): Franciskanerordenen / Franciskanerkonventualer
Przasnysz (Mazowsze): Bernardinerordenen (munke)
Przasnysz (Mazowsze): Clarisser-Kapucinerinder
Przasnysz (Mazowsze): Kristi Lidelseskongregation / Passionister
Przemyśl (Podkarpacie): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Przeworsk (Podkarpacie): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Przeworsk (Podkarpacie): Sankt Vincent-Søstrene
Prudnik (Opole): De Barmhjertige Brødre af Sankt Johannes af Gud
Prudnik (Opole): Franciskanerordenen
Przemyśl (Podkarpacie): De Barmhjertige Brødre af Sankt Johannes af Gud
Przemyśl (Podkarpacie): Dominikanerordenen (munke)
Pyzdry (Wielkopolska): Franciskanerordenen
Racibórz (Schlesien): Sankt Vincent-Søstrene
Radom (Mazowsze): Benediktinerordenen (nonner)
Radom (Mazowsze): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Radomsko (Łódź): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Rawa Mazowiecka (Łódź): Kristi Lidelseskongregation / Passionister
Reszel (Warmia-Mazury): Katarinasøstrenes Orden
Rudy Raciborskie (Schlesien): Cistercienserordenen (munke)
Rywałd (Kujawy): Franciskanerordenen / Kapucinere
Rzeszów (Podkarpacie): Dominikanerordenen (munke)
Rzeszów (Podkarpacie): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Rzeszów (Podkarpacie): Piaristordenen
Sadowie (Wielkopolska): Kristi Lidelseskongregation / Passionister
Sandomierz (Helligkors): Benediktinerordenen (nonner)
Sandomierz (Helligkors): Dominikanerordenen (munke)
Sanok (Podkarpacie): Franciskanerordenen / Franciskanerkonventualer (munke)
Siemiatycze (Podlasie): Vincentpræsterne
Sieradz (Łódź): De Grå Ursulinder (nonner)
Sieradz (Łódź): Dominikanerordenen (munke)
Smardzewice (Łódź): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Śrem (Wielkopolska): Franciskanerordenen
Staniątki (Małpolska): Benediktinerordenen (nonner)
Stary Sącz (Małopolska): Franciskanerordenen / Clarisserinder (nonner)
Stopnica (Helligkors): Jesu-Hjerte Præsternes Orden
Strachocina (nær Sanok) (Podkarpacie): Rycerki Niepokalanej (nonner)
Strzegom (Nedre Schlesien): Karmeliterordenen (munke)
Strzelno (Kujawy): Præmonstratenserordenen / Norbertinere (nonner)
Studzianna (Łódź): Oratorianerordenen
Sulejów (Łódź): Cistercienserordenen (munke)
Supraśl (Podlasie): Basilianerordenen
Świecie (Kujawy): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Święta Anna (Schlesien): Dominikanerordenen (nonner)
Święta Anna (Schlesien): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Święta Lipka (Warmia-Mazury): Jesuiterordenen
Szamotuły (Wielkopolska): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister (munke)
Szczecin (Vestpommern): Dominikanerordenen (munke)
Szczecinek (Vestpommern): Redemptoristordenen (munke)
Szczyrzyc (Małopolska): Cistercienserordenen (munke)
Szklarska Poręba (Nedre Schlesien): Franciskanerordenen
Szymanów (Mazowsze): Søstre af Jomfru Marias Ubesmittede Undfangelse
Tarnobrzeg (Podkarpacie): Dominikanerordenen (munke)
Tarnów (Małopolska): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Toruń (Kujawy): Redemptoristordenen (munke)
Trzebnica (Nedre Schlesien): Borromeus-søstrene
Trzebnica (Nedre Schlesien): Cistercienserordenen (nonner)
Tykocin (Podlasie): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Tyniec (Kraków) (Małopolska): Benediktinerordenen (munke)
Wąchock (Helligkors): Cistercienserordenen (munke)
Wadowice (Małopolska): Karmeliterordenen / Barfodede Karmeliter (munke)
Wągłczew (Łódź): Regularkanonikere
Wągrowiec (Wielkopolska): Cistercienserordenen
Wancerzów (Schlesien): Regularkanonikere
Warszawa (Mazowsze): Dominikanerordenen (munke)
Warszawa (Mazowsze): Franciskanerordenen / Franciszkanki Służebnice Krzyża (nonner)
Warszawa (Mazowsze): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister (munke)
Warszawa (Mazowsze): Sankt Vincent-Søstrene
Warta (Łódź): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Węgrów (Mazowsze): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister (munke)
Wielgomłyny (Łódź): Paulinerordenen
Wieliczka (Małopolska): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister (munke)
Wieluń (Łódź): Augustinerordenen
Wieluń (Łódź): Franciskanerordenen / Bernardinere (nonner)
Wieluń (Łódź): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister (munke)
Wieluń (Łódź): Paulinerordenen
Wieluń (Łódź): Piaristordenen
Wieruszów (Łódź): Paulinerordenen
Wigry (Podlasie): Kamaldulenserordenen (munke)
Wisła (Schlesien): Kristi Lidelseskongregation / Passionister
Witów (Łódź): Præmonstratenserordenen / Norbertinere (munke)
Włocławek (Kujawy): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister (munke)
Wojnowo (Warmia-Mazury): Gammeltroende (nonner)
Wrocław (Nedre Schlesien): Augustinerordenen / Augustinernonner
Wrocław (Nedre Schlesien): De Barmhjertige Brødre af Sankt Johannes af Gud
Wrocław (Nedre Schlesien): Benediktinernonner
Wrocław (Nedre Schlesien): Clarisserordenen
Wrocław (Nedre Schlesien): Dominikanerordenen
Wrocław (Nedre Schlesien): Franciskanerordenen
Wrocław (Nedre Schlesien): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Wrocław (Nedre Schlesien): De Grå Ursulinder (nonner)
Wrocław (Nedre Schlesien): Korsherrerne
Wrocław (Nedre Schlesien): Præmonstratenserordenen / Norbertinere
Wronki (Wielkopolska): Dominikanerordenen (munke)
Wronki (Wielkopolska): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Wschowa (Lubusz): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Wschowa (Lubusz): Franciskanerordenen / Franciskanere (munke)
Wymyślin (Kujawy): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Ząbkowice Śląskie (Nedre Schlesien): Borromeus-søstrenes Kloster
Ząbkowice Śląskie (Nedre Schlesien): Dominikanerordenen
Ząbkowice Śląskie (Nedre Schlesien): Franciskanerordenen / Franciskanersøstre
Żagań (Lubusz): Augustinerordenen
Zakliczyn (Małopolska): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister (munke)
Zakliczyn (Kończyska) (Malopolska): Franciskanerordenen / Bernardinernonner
Zaręby Kościelne (Mazowsze): Franciskanerordenen / Franciskanerreformister (munke)
Żarnowiec (Pommern): Benediktinerordenen (nonner)
Żarnowiec (Pommern): Cistercienserordenen (nonner)
Ziębice (Nedre Schlesien): Korsherreordenen
Złoczew (Łódź): Franciskanerordenen / Bernardinere (munke)
Złoczew (Łódź): Kamaldulenserordenen (nonner)
Złotoryja (Nedre Schlesien): Franciskanerordenen
Żukowo (Pommern): Præmonstratenserordenen / Norbertinere (nonner)


Klosterkomplekset på Jasna Góra i Czestochowa

Fortegnelse over lokaliteter fordelt på regioner (amter):

Helligkors
(Województwo Świętokrzyskie)Busko-Zdrój, Chęciny, Jędrzejów, Kielce, Klimontów, Koprzywnica, Nowa Słupia, Opatów, Pińczów, Sandomierz, Stopnica, Wąchock
Kujawy
(Województwo Kujawsko-Pomorskie)Bydgoszcz, Chełmno, Grudziądz, Koronowo, Rywałd, Strzelno, Świecie, Toruń, Włocławek, WymyślinŁódź
(Województwo Łódzkie)Bełchatów, Gidle, Łagiewniki, Łęczyca, Łódź, Oporów,Paradyż, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Smardzewice, Studzianna,Sulejów, Wągłczew, Warta, Wielgomłyny, Wieluń, Wieruszów, Witów, ZłoczewLublin
(Województwo Lubelskie)Biała Podlaska, Chełm, Jabłeczna, Janów Lubelski, Kazimierz Dolny, Krasnobród,Lubartów, Lublin, Łuków
Lubusz
(Województwo Lubuskie)Gościkowo, Wschowa, Żagań
Małopolska
(Województwo Małopolskie)Alwernia, Biecz, Czerna, Imbramowice, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty,Kraków, Mogiła, Nowy Sącz, Nowy Wiśnicz, Oświęcim, Staniątki,Stary Sącz, Szczyrzyc, Tarnów, Tyniec (Kraków), Wadowice, Wieliczka, Zakliczyn
Mazowsze
(Województwo Mazowieckie)Ciechanów, Czerwińsk, Góra Kalwaria, Łosice, Niepokalanów, Opactwo,Płońsk, Przasnysz, Radom, Szymanów, Warszawa, Węgrów, Zaręby Kościelne
Nedre Schlesien
(Województwo Dolnośląskie)Bagno, Bardo, Henryków, Jawor,Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko, Krzeszów, Legnica, Lubiąż, Lubomierz, Strzegom, Lwówek Śląski, Szklarska Poręba, Trzebnica, Wrocław, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złotoryja
Opole
(Województwo Opolskie)Biskupów, Głogówek, Głubczyce, Góra św. Anny, Jemielnica, Kędzierzyn-Koźle,Nysa, Opole, Prudnik
Podkarpacie
(Województwo Podkarpackie)Borek Stary, Jarosław, Kalwaria Pacławska, Komańcza, Krosno,Leżajsk, Przemyśl, Przeworsk, Rzeszów, Sanok, Strachocina, Tarnobrzeg
Podlasie
(Województwo Podlaskie)Bielsk Podlaski, Choroszcz, Drohiczyn, Grabarka, Łomża,Siemiatycze, Supraśl, Tykocin, Wigry
Pommern
(Województwo Pomorskie)Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Oliwa, Pelplin, Żarnowiec, Żukowo
Schlesien
(Województwo Śląskie)Cieszyn, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Racibórz, Rudy Raciborskie, Święta Anna,Wancerzów, Wisła
Vestpommern
(Województwo Zachodniopomorskie)Bierzwnik, Cedynia, Kołbacz, Marianowo, Pełczyce, Szczecin, Szczecinek
Warmia-Mazury
(Województwo Warmińsko-Mazurskie)Braniewo, Elbląg, Kieźliny, Lubawa, Reszel, Święta Lipka, Wojnowo

Henvendelse: e-mail: Christian Spangshus .

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software